Aankondiging nieuwe voorzitterPer 1 januari 2019

Amstelveen, 25 juli 2018

Beste vrienden en relaties van de Stichting Collectieve Israël Actie,

Het doet me genoegen aan te kunnen kondigen dat de heer Rob Voet per 1 januari 2019 zal aantreden als voorzitter van het bestuur van de Stichting Collectieve Israël Actie.
Rob Voet is geen onbekende voor ons allen aangezien hij, weliswaar een aantal jaren geleden, al eerder lid was van het bestuur. Hij zal zich te zijner tijd persoonlijk aan u voorstellen.

Per 31 december 2018 treed ik, na bijna 6 jaar, terug als voorzitter van de Stichting Collectieve Israël Actie. Ik zal na die datum, zoals afgesproken met Rob, nog een aantal activiteiten ontplooien voor Keren Hayesod, onze samenwerkingspartner in Jeruzalem. Activiteiten die ik naast het voorzitterschap van CIA al vervulde, zoals leiding geven aan het “European Initiative”, een samenwerkingsverband tussen alle Europese campagnes.

Een positieve bijkomstigheid is dat ik zodoende zal blijven samenwerken met onze huidige shaliach, Erez Manhaimer, die per 1 januari 2019 benoemd is tot Director Europe van Keren Hayesod. In die functie zal hij verantwoordelijk zijn voor de belangrijkste campagnes in Europa.

Daarnaast zal ik lid blijven van het Campaign Cabinet, een internationaal gezelschap, dat de “Chairman of the Board of Trustees” (de hoogste niet-professional) van Keren Hayesod adviseert.

Namens alle bestuursleden en de leden van de Raad van Advies, onze directeur en de medewerkers -en ik denk dat ook spreek namens vele relaties van CIA- wens ik Rob alvast heel veel succes in zijn rol als toekomstig voorzitter en Erez eveneens alle succes bij het uitoefenen van zijn functie.

Ik wens u een fijne zomer toe en vertrouw er op u spoedig weer te zien.

Namens het bestuur van de Stichting Collectieve Israël Actie
Freddy Hollander
Voorzitter