ChanoekrantjeChanoeka Sameach en fijne feestdagen

DOWNLOAD PDF

U kunt het Chanoekrantje downloaden en onderstaand vindt u een korte samenvatting van de inhoud van het Chanoekrantje.

WALK Israel 2019, een fantastische ervaring

Volgens de deelnemers van de WALK Israel 2019 was de sponsorwandeltocht die van 3 t/m 8 november jl. voor de vierde keer werd georgani­seerd door Keren Hayesod en de CIA wederom een fantasti­sche ervaring.


Jeugddorpen voor kansarme kinderen met een verhaal

Er zijn in Israël zo’n zestig jeugddorpen waar kinderen van 12 tot 18 jaar worden opgevangen als thuiswonen niet meer gaat. De meeste kinderen hebben een leerachterstand en hebben in hun nog jonge leven al veel meegemaakt. De kinderen krijgen onderwijs en een veilige plek om te wonen.

Meer weten? www.israelactie.nl/projecten/jeugddorpen


Voor Israël, nu en later

Louis Polack (1941) is een rasechte Rotterdammer en een succesvol ondernemer. Een deel van zijn geld besteedt hij graag aan projecten van de Col­lectieve Israël Actie, de CIA. Ook een deel van zijn erfenis heeft hij voor de CIA bestemd.

Ik ben een tevreden mens en ik draag graag mijn steentje bij aan het geluk van anderen.

Meer weten? www. israelactie.nl/help-mee/nalaten-aan-israel


Wonen in een Amigour-huis kost € 4.500 per jaar

Het verhaal van Tova Adler z”l

Op 18 december 2018 overleed Tova Adler op de leeftijd van 91 jaar. Tova overleefde het concentratiekamp Auschwitz en dacht dat zij de enige overlevende was van haar familie. Ze kwam naar Israël in het interneringskamp Atlit terecht, waar ze werd herkend als jongere zus van Yardenna, die haar vervol­gens meenam naar de kibboets.

Tijdens haar leven in Israël vertelde zij haar indrukwekkende holocaust-geschiedenis op scholen en aan studenten en hoe ze haar leven weer wist op te pakken. Ze werd verpleegkundige, trouwde en kreeg een dochter. Haar man overleed op jonge leeftijd en Tova bleef arm achter, zonder pensioen.Gelukkig kon Tova jarenlang wonen in het verzorgingshuis Derech Has­halom van Amigour in Tel Aviv.

Een veilig en betaalbaar thuis

www.israelactie.nl/projecten/amigour


Even voorstellen...

Sinds dit jaar hebben wij een nieuwe sjaliach, Yossi Koren. Wellicht heeft u hem al ontmoet, maar hij wil zichzelf graag aan u voorstellen.


Aanhoudende hulp nodig voor Zuid Israel

De Stichting Collectieve Israël Actie geeft financiële support aan de slachtoffers van terrorisme en aanhou­dende raketaanvallen. Steeds vaker is uw hulp nodig.

Honderden raketten en vliegers met brandbommen zijn vanaf Gaza op Israël afgevuurd en nog steeds... Honderden hectaren land zijn al verbrand en in de as gelegd en huizen zijn verwoest. Kinderen zijn bang en moeten dagelijks de schuilkelder in.

www.israelactie.nl/projecten/noodactie-raketaanvallen


Hoe kunt u helpen?

Met uw steun verbetert u het leven van hulpbehoevenden in Israël.

Maak nu over aan de Collectieve Israël Actie op rekening

NL91 INGB 0000 7777 77

t.n.v. Collectieve Israël Actie o.v.v. Chanoeka 2019 en projectnaam

... of doneer via www.israelactie.nl/help-mee/donaties


Beste vrienden, lieve mensen,

Het is inmiddels 20 jaar geleden dat ik begon te werken bij de Stichting Collectieve Israël Actie. Tijd om op te stappen dus en dat gebeurt per 1 januari 2020. In de loop der jaren heb ik zoveel vriendschap en vertrouwen ondervonden van u allen en ook bijzondere bijdragen voor onze projecten ontvangen, dat ik u - donateurs, vrienden en relaties van de CIA- hartelijk wil bedanken.

Een afscheidsfeestje ga ik niet vieren, aangezien ik van mening ben dat wij als fondsenwervende stichting geen feestjes moeten organiseren voor onszelf. Wel ben ik zo vrij om u allen een cadeautje te vragen, namelijk een bijdrage aan Amigour, een project dat mij na aan het hart ligt. Amigour zorgt voor huisvesting voor ouderen en overlevenden van de Holocaust, die anders in grote armoede leven of dreigen dakloos te raken. Ik hoop van harte dat u Amigour ter gelegenheid van mijn vertrek bij de CIA wilt ondersteunen. Rest mij u fijne feestdagen te wensen, Chanoeka sameach en een gezond en voorspoedig 2020! Het ga u goed!

Mirjam Schipper-Moffie | Directeur


Download de pdf