CIA Jaarverslag 2015Terugkijken op een goed jaar

Wij hebben het genoegen het CIA Jaarverslag 2015 van de Stichting Collectieve Israël Actie over 2015 te publiceren. Wij verwachten dat het jaarverslag u een goed beeld geeft van de besteding van de gelden en van de activiteiten van onze stichting en Keren Hayesod, onze partner in Israël.

Voor uw niet aflatende steun en uw betrokkenheid bij land en volk van Israël zijn wij u bijzonder dankbaar. Zonder uw bijdragen zou ons werk onmogelijk zijn en wij vertrouwen erop op uw steun te mogen blijven rekenen. U kunt  het CIA Jaarverslag 2015 vinden op de pagina jaaroverzichten-en-jaarverslagen.