Farewell FreddyBrief van de voorzitter

Beste vrienden en relaties van de Collectieve Israël Actie,

Zoals al eerder aangekondigd draag ik het voorzitterschap van het bestuur van de Collectieve Israël Actie per 31 december 2018 over aan mijn opvolger, de heer Rob Voet. Ik heb de bijna 6 jaar, waarin ik de functie heb mogen bekleden, ervaren als een onvergetelijke reis. Onvergetelijk omdat ik tijdens deze reis bijzondere mensen heb ontmoet. Mensen waarvan ik heel veel heb geleerd. Zowel in Nederland als in Israël. En ik ben die mensen heel veel dank verschuldigd.
Evenals mijn vrouw Hilary die mij meer dan optimaal steunde.

In Nederland heb ik op bijzonder positieve wijze samengewerkt met mede bestuursleden, toezichthouders, onze directeur, de medewerkers en vele vrijwilligers. En natuurlijk met de afgevaardigde van onze samenwerkingspartner Keren Hayesod. Wij hebben intensief samengewerkt als team en vooral dankzij u als donateur hebben wij een prachtig financieel resultaat ten behoeve van uw en onze projecten de laatste 6 jaar in Israël gerealiseerd.
In Israël hebben wij zeer constructief samengewerkt met Keren Hayesod en wij hebben de vele aanbevelingen, die wij in Jeruzalem deden, gerealiseerd gezien.
En wat deze reis mede zo onvergetelijk maakte waren de mensen, die leiding geven aan of werkzaam zijn binnen onze projecten. Onzelfzuchtige mensen, die een deel van hun leven wijden aan kansarmen of hulpbehoevenden. Zonder daarvoor aanspraak op waardering of erkenning te maken, maar dit zien als “gewoon iets terugdoen voor je land”. Ik heb in de afgelopen jaren vele van die mensen mogen ontmoeten en soms ook mijn hart verloren aan de projecten waar zij zich voor inzetten.

Israël. Een niet weg te denken deel van mijn leven en daarom was en is het een voorrecht een steentje bij te mogen dragen aan het welzijn van dit land. Na mijn vertrek als voorzitter van de Collectieve Israël Actie zal ik me ook blijven inzetten voor die projecten als voorzitter van het European Initiative, een samenwerkingsverband van alle Europese Keren Hayesod campagnes. En ook in die functie zal ik samenwerken met onze oud-shaliach in Nederland Erez Manhaimer die inmiddels, dankzij zijn uitzonderlijke prestaties, werd benoemd tot European director van Keren Hayesod.

Bij het bedanken bestaat altijd het risico dat je iemand vergeet dus waag ik me daar niet aan.
Met uitzondering van u als relatie van onze stichting, u als vriend van Israël wil ik van harte en oprecht bedanken voor uw steun die u via onze stichting aan Israël heeft gegeven. En ik vertrouw er op dat u ook in de toekomst onze gezamenlijke doelen blijft steunen.

Ik wens mijn opvolger hetzelfde plezier toe, dat ik heb ervaren in het vervullen van deze mooie functie en vertrouw er eveneens op u nog vaak in de toekomst in goede gezondheid te mogen ontmoeten.

Freddy Hollander