Herdenkingsdienst op Erev Shavuotin de Grote Synagoge van Jeruzalem

Op Erev Shavuot - zaterdagavond 23 mei 2015 - is in de Grote Synagoge van Jeruzalem een herdenkingsdienst תפילת יזכור gehouden voor al diegenen die in achterliggende jaren een erfstelling of legaat nalieten aan Keren Hayesod. De vele Nederlandse begunstigers die in 2014 aan de Stichting Collectieve Israel Actie het vertrouwen schonken als executeur hun testament uit te voeren, zijn wij ook voor dat voorrecht bijzonder dankbaar.
Moge hun nagedachtenis tot zegen zijn en de wereld inspireren tot weldaad en betrokkenheid:

Wij zijn hen dankbaar voor het feit dat zij de goede doelen van Keren Hayesod lieten delen in hun nalatenschap en met hun vrijgevigheid hun naam verbonden aan o.a. de opvang van nieuwe immigranten en de steun aan kansarmen in Israël.
Wilt u meer informatie over het nalaten aan goede doelen in Israël? Of over mogelijkheden om de Stichting Collectieve Israel Actie te laten optreden als executeur van uw testament?
Wij maken graag een afspraak met u.