Israel staat in brandNoodactie

Het is verschrikkelijk om te zien Israel staat in brand. Verschrikkelijk hoe grote delen van Israel in brand zijn gestoken door terroristen. Er zijn inmiddels 12 mensen gearresteerd. Tienduizenden mensen zijn hun huis kwijt, ouderen moesten in allerijl geëvacueerd worden. Hectares grond verwoest en al die arme dieren die de brand wellicht niet overleeft hebben.

Met hulp uit verschillende landen vanuit de hele wereld lukt het de brandweer in Israel om het vuur langzaam onder controle te krijgen, maar door de grote droogte is het gevaar voor oplaaien van de branden nog steeds aanwezig. En nu wordt de ellende en de verwoesting langzaam zichtbaar…

Wilt u de slachtoffers in Israel helpen geef dan via IBAN NL91 INGB 0000 777777 of via onze donatiepagina, o.v.v. Brand Israel.