Jom Hasjoa herdenkingAangepaste herdenking

dinsdag 21 april 2020 via jck.nl/jomhasjoa

Zoals eerder bekend gemaakt kan de bijeenkomst voor de Jom Hasjoa-herdenking niet doorgaan in de Hollandsche Schouwburg. Het Organisatiecomité, tezamen met het Joods Cultureel Kwartier (JCK) heeft zich ingespannen op deze belangrijke herdenkingsdag, 27 Nisan 5780 | 21 april 2020 toch samen te markeren en elkaar virtueel te ontmoeten. Helaas niet in de Hollandsche Schouwburg maar op de onderstaande website vanaf dinsdag 21 april.

www.jck.nl/jomhasjoa

We roepen de achterban van alle deelnemende joodse organisaties aan de Jom Hasjoa herdenking op deze website te bezoeken en de programmaonderdelen thuis te bekijken en beluisteren.

David Simon, vicevoorzitter van de Sichting Jom Hasjoa-herdenking, geeft een korte toelichting op het aangepaste programma. Vervolgens kunt u de onderdelen na elkaar afspelen in de volgorde van de website. Websitebezoekers zijn vrij een eigen volgorde aan te houden.

Er zijn een aantal onderdelen aangepast of vervallen. Door de corona-maatregelen was het niet mogelijk de Joodse jeugd samen te brengen en fakkels ter nagedachtenis aan de slachtoffers te ontsteken. De altijd gewaardeerde bijdrage van rabbijn Awraham Rosenberg is vanwege gezondheidsrisico niet opgenomen; chazan Daniel ten Brink neemt eenmalig het Jizkor van hem over. Het gezamenlijk uitspreken van het Kaddisj is ook niet mogelijk en wordt daarom aangeboden in geschreven vorm na het Jizkor.

Daarnaast boden minister-president Mark Rutte en burgemeester Femke Halsema beiden aan een korte video boodschap in te spreken en spreekt de Ambassadeur van Israël, Naor Gilon, de website bezoekers kort toe. Ook de toespraken van Jaap Wertheim, namens de oorlogsgeneratie en Naomi van Hessen, namens de joodse jongeren zijn beschikbaar.

Volgend jaar, bij leven en welzijn, komen we als joodse gemeenschap weer bijeen om elkaar sterkte en vele gezonde jaren te wensen.

Namens alle deelnemende organisaties,
Annemiek Gringold, voorzitter Stichting Jom Hasjoa
David Simon, vicevoorzitter Stichting Jom Hasjoa
John Melkman, coördinator Organisatiecomité