Kiryat Shmona, stad in ontwikkelingInterview met het Hoofd Educatie, Osnat Gelber-Raski

Osnat Gelber-Raski (59) is nog maar kort Hoofd Educatie bij de gemeente Kiryat Shmona, dus haar baan is nog nieuw. Youth Futures is echter een oude bekende voor haar. ‘Eén van de pareltjes in Israël,’ zegt ze trots. 

 

De gemeente is één van de drie financiële partners van Youth Futures. Welbesteed geld. In Israël geldt de leerplicht van 3 tot 18 jaar. In het voortgezet onderwijs zijn verschillende programma’s om kinderen uit risicogezinnen te ondersteunen. Youth Futures is één van de weinige die zich op jongere kinderen richt, terwijl het belangrijk is juist in een zo vroeg mogelijk stadium kinderen uit zwakke gezinnen bij te staan. ‘Hoe weerbaarder kinderen zijn als ze naar het voortgezet onderwijs gaan, hoe beter,’ zegt Osnat Gelber. Ze kan bogen op een lange carrière in het onderwijs en in het werken met kwetsbare kinderen. In haar woonplaats Rosj Pina was ze directeur van een basisschool, ze werkte in het voortgezet onderwijs en de laatste jaren was ze actief als regiomanager educatie voor Noord-Israël.

Veel probleemgezinnen

Kiryat Shmona is een grensstad, vlakbij Libanon en Syrië en ontstond in 1949, een jaar na de stichting van de staat Israël. Het begon als een tentenkamp voor immigranten en groeide langzaam uit tot een stad. De huizen moesten zo snel mogelijk worden gebouwd tegen zo laag mogelijke kosten. Dat zie je nu nog terug. Osnat Gelber: ‘Veel buurten zijn verloederd. De openbare verlichting is stuk, het is er vies. De bevolking is heel divers. Werkloosheid speelt hier echter geen rol van betekenis, bijna iedereen werkt. Om en nabij de helft van de bevolking leeft van een minimum inkomen, waaronder veel alleenstaande moeders. Er zijn veel probleemgezinnen: gedragsproblemen, drugs, alcohol en huiselijk geweld. En tijdens corona zijn die problemen alleen maar toegenomen. Sinds de jaren zestig lag Kiryat Shmona regelmatig onder vuur tijdens de Libanonoorlogen. De ontwikkeling van de stad stond stil en Kiryat Shmona werd geheel afhankelijk van geld van de overheid.’ 

Belangrijk begin

Maar het tij keert. Een jonge burgemeester van 34 jaar zorgt voor nieuw elan. Hij heeft veel jonge mensen om zich heen verzameld en met elkaar hebben ze een missie: Kiryat Shmona ontwikkelen tot het centrum van foodtech en agrotech. Daarvoor zijn goed opgeleide bewoners nodig. ‘Youth Futures kan daaraan bijdragen,’ vindt Osnat Gelber. Het programma heeft zichtbaar succes, kinderen en hun families worden erdoor gesterkt. En dat is een belangrijk begin. Als kinderen vervolgens hun opleiding met succes kunnen afronden, met de juiste kwalificaties en kennis op het gebied van computers, dan krijgen ze een goede positie in het leger. Die is bepalend voor hun verdere ontwikkelingskansen.’ De gemeente is ambitieus. Met werkgelegenheid, betere huizen en voorzieningen zoals een ziekenhuis, wil het een aantrekkelijke stad worden waar mensen graag komen wonen en werken. 

Lees hier meer over Youth Futures in Kiryat Shmona.
Help je mee? Jouw donatie maakt het verschil!