Sjana Tova UmetukaNamens onze voorzitter

Lieve vrienden van de Collectieve Israël Actie.

Het Joodse Nieuwjaar is aanstaande. Altijd een tijd om elkaar een goed jaar te wensen. En namens het Bestuur, Raad van Advies en alle medewerkers van “onze CIA” doe ik dat dan ook graag. Sjana Tova Umetuka. Ik wil daar graag nog wat wensen aan toevoegen. Het is een woelig jaar geweest. Niet alleen binnen Joods Nederland, ook met betrekking tot Israel is er zowel intern als extern heel veel gebeurd.

Mijn grootste wens voor 5779 voor Joods Nederland, de Israëlische samenleving en voor de groeperingen die het bestaansrecht van Israel in twijfel trekken of willen bestrijden, is dat het “gezond verstand” mag toenemen. Ik ben er van overtuigd dat de meerderheid van deze genoemde groeperingen hetzelfde wil voor henzelf, hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, namelijk vrede, veiligheid en voorspoed.

En om daarvan te kunnen genieten heb je nodig wat ik u allen toewens: een goede gezondheid!

Shana Tova Umetuka

Freddy Hollander