Youth Futures SderotJaarverslag 2013-14/14-15

Bijgaand het jaarverslag 2015 van Youth Futures en het jaarverslag  van Youth Futures Sderot.

Mede dank zij uw steun zijn honderden kansarme kinderen en hun families in de afgelopen jaren geholpen om hun bestaan te verbeteren. Mede door het maken van een kindgebonden plan, gericht op de behoeften van het kind en coaching van het gezin. Waardoor risicovol gedrag en het afgelijden naar het criminele circuit wordt voorkomen.