Youth FuturesDani uit Yeroham

De ouders van Dani zijn 10 jaar geleden uit Rusland op aliyah naar Israël gekomen. Dani zit in groep 4, zijn 16-jarige zus woont in een instelling voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Dani’s ouders werken tot ’s avonds laat buitenshuis, waardoor Dani veel alleen thuis is. Hij heeft herhaaldelijk huiselijk geweld ondervonden, waarbij zelfs de politie betrokken was. Sinds een half jaar krijgt Dani hulp en zorg van zijn coach Michal van het programma ‘Youth Futures’.

Dani’s schoolresultaten zijn uitermate slecht, hij maakt zijn huiswerk niet en doet niet mee in de klas, ondanks het feit dat hij leergierig is en graag van alles ontdekt. Doordat het op school slecht gaat heeft hij geen zelfvertrouwen meer. Door de frustratie wordt hij zelf gewelddadig en slaat hij regelmatig de kinderen uit zijn klas. Zijn vrienden accepteren hem steeds minder en Dani raakt in een sociaal isolement. De school heeft hem wegens agressief gedrag een aantal keren geschorst, waardoor hij nog meer gefrustreerd raakt.

Met ‘Youth Futures’ krijgt Dani een speciale therapie met dieren zodat hij leert wat liefde is, door met de dieren te knuffelen. Daarnaast wordt Dani regelmatig door Michal geknuffeld om hem te laten voelen dat hij gewaardeerd wordt en zij helpt hem met het bijwerken van zijn achterstand op school. Michal betrekt Dani’s ouders bij de positieve gedragsveranderingen, die optreden doordat er duidelijke huisregels opgesteld zijn, waarin ook de ouders plichten hebben. Zo leert Dani ook samen met zijn ouders activiteiten te ontplooien. De sfeer thuis is aanzienlijk verbeterd, waardoor ook Dani meer zelfvertrouwen krijgt. Zo blijft Dani op het rechte pad.