Periodieke giftenSTRUCTURELE STEUN

Als u schenkt aan de Collectieve Israel Actie, kunt u daar fiscaal voordeel van hebben want de CIA is een erkend doel met ANBI status. We hebben de verschillende mogelijkheden voor u op een rij gezet.

EEN GIFT DOEN MET BELASTINGVOORDEEL

Giften aan de Stichting Collectieve Israël Actie zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Uw gift moet tezamen met giften aan andere instellingen binnen een jaar:

•  minimaal € 60,- bedragen, of, als dat meer is
•  1% van uw verzamelinkomen

Tevens geldt voor deze giften een maximum van 10% van dat inkomen.

PERIODIEKE GIFTEN

Wanneer u een schenking doet aan een goed doel is dat ook aftrekbaar bij de belasting wanneer u dit regelt met een schenkingsovereenkomst. Dat is tegenwoordig heel gemakkelijk te regelen. U hoeft hiervoor niet meer langs een notaris.

U kunt de genoemde grenzen van 1 en 10% vermijden door uw bijdragen aan de Collectieve Israel Actie vast te leggen in een periodieke schenkingsovereenkomst. Daardoor worden schenkingen volledig aftrekbaar, ongeacht de omvang ervan. We spreken dan van een periodieke schenking. Voorwaarde is wel dat u zich verplicht gedurende minimaal vijf jaar elk jaar een vast bedrag aan de Collectieve Israel Actie te schenken.

De voorwaarden voor teruggaaf op een rij

  • De gift is periodiek. U geeft voor tenminste vijf jaar
  • Elk jaar doneert u hetzelfde bedrag
  • Uw schenking ligt vast in een schenkingsovereenkomst.

FISCAAL AANTREKKELIJK

De fiscaal aantrekkelijkste manier van schenken is door een goed doel uit te kiezen en hieraan periodiek te geven. Als u een dergelijke overeenkomst aangaat kan het belasting­voordeel aanzienlijk zijn. U krijgt één derde tot wel de helft terug van de belasting en Collectieve Israel Actie als ANBI erkend goed doel kan dan langdurig op uw steun rekenen. Uw belastingvoordeel is afhankelijk van het belastingtarief van de top van uw inkomen.
 

PROCEDURE

Download de model schenkingsovereenkomst en print het uit en stuur het ingevuld en getekend in tweevoud terug (transactienummer hoeft u niet in te vullen). Dit kunt u doen door het document te scannen en via email te sturen naar info@israelactie.nl of u kunt het per post naar het gratis antwoordnummer sturen.

Antwoordnummer 17123
1000 TL Amsterdam 

U ontvangt de getekende overeenkomst per omgaande door ons ondertekend retour. Bewaar dit document als bewijs voor de Belastingdienst. Heeft u een (fiscale) partner, dan zijn ook gegevens en een handtekening van uw partner nodig. Dat heeft te maken met fiscaal partnerschap, en het onderling verdelen van het aftrekbare bedrag. Wilt u voor de periodieke bijdragen een incasso afgeven zodat de Stichting Collectieve Israel Actie het automatisch van uw rekening kan afschrijven neem dan contact op met Amber van der Meulen.

Heeft u vragen?

U kunt voor vragen contact opnemen met Amber van der Meulen op telefoonnummer 020-6448429.