Periodieke giftenSTRUCTURELE STEUN

Als u schenkt aan de Collectieve Israel Actie, kunt u daar fiscaal voordeel van hebben want de CIA is een erkend doel met ANBI status. We hebben de verschillende mogelijkheden voor u op een rij gezet.

 

EEN GIFT DOEN MET BELASTINGVOORDEEL?

Giften aan de Stichting Collectieve Israël Actie zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Uw gift moet tezamen met giften aan andere instellingen binnen een jaar:

•  minimaal € 60,- bedragen, of, als dat meer is
•  1% van uw verzamelinkomen

Tevens geldt voor deze giften een maximum van 10% van dat inkomen.

PERIODIEKE GIFTEN

U kunt de genoemde grenzen van 1 en 10% vermijden door uw bijdragen aan de Collectieve Israel Actie te laten vastleggen in een periodieke schenkingsovereenkomst. Daardoor worden schenkingen volledig aftrekbaar, ongeacht de omvang ervan. We spreken dan van een periodieke schenking. Voorwaarde is wel dat u zich verplicht gedurende minimaal vijf jaar elk jaar een vast bedrag aan de Collectieve Israel Actie te schenken.

BESPARING

Als u een dergelijke overeenkomst aangaat kan het belasting­voordeel aanzienlijk zijn. Dit voordeel is uiteraard afhankelijk van het belastingtarief van de top van uw inkomen.

De fiscaal aantrekkelijkste manier van schenken is door een goed doel uit te kiezen en hieraan periodiek te schenken. Tot 1 januari 2014 was voor een periodieke schenking een notariële akte nodig, door het vervallen hiervan bespaart u 200 euro en een bezoek aan de notaris. Klik hier om de model schenkings overeenkomst van de belastingdienst te downloaden. Deze moet in tweevoud uitgeprint en ondertekend worden en met een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar ons worden opgestuurd. Zodra wij dit hebben ontvangen krijgt u een door ons ondertekend exemplaar retour en is dit tevens de bevestiging van uw periodieke schenking.

Heeft u vragen?

U kunt voor vragen contact opnemen met mr. Carelli den Hartog, afdeling nalatenschappen van het CIA kantoor op telefoonnummer 020-6448429.