Deze website maakt
gebruik van cookies

bekijk onze algemene voorwaarden

Jaaroverzichten en jaarverslagen

Weten wat Israëlactie afgelopen jaar heeft gedaan en met welk resultaat? Download hier onze jaaroverzichten en jaarverslagen.

Toelichting beloning directeur
In het jaarverslag 2020 staat een totale directiebeloning van €110.919. Eén van de onderdelen van dit bedrag is “Overige beloningen op termijn” ad €7.085. Dit saldo is opgebouwd uit een financiële verplichting voor de werkgever inzake niet opgenomen vakantiedagen per ultimo 2020 ad €2.765 en een verplichting inzake de vakantiegeldreservering per ultimo 2020 ad €4.320.