Deze website maakt
gebruik van cookies

bekijk onze algemene voorwaarden

10 januari 2022

Israël in 2021

Feiten en cijfers over Israël van het afgelopen jaar.

Het ICBS, het Israëlisch Centraal Bureau voor de Statistiek, schat de bevolking van Israël op 31 december 2021 op 9,449 miljoen inwoners. Ongeveer 74 procent van hen is Joods, circa 21 procent Arabisch. De overige 5 procent bestaat uit niet-Arabische christenen en mensen van wie de religie niet bekend is. In 2021 groeide de bevolking met 1,7 procent: 83 procent door natuurlijke aanwas en 17 procent door immigratie. In de loop van het jaar werden zo’n 184.000 baby's geboren en kwamen ongeveer 34.000 oliem (immigranten) het land binnen. De belangrijkste herkomstlanden van deze immigranten zijn Rusland, Frankrijk, de Verenigde Staten en Oekraïne. Ten opzichte van 2020 steeg de alija (emigratie naar Israël) in 2021 met 28,8 procent.

Armoede neemt toe
Het groeiende aantal immigranten én de COVID-pandemie hebben gezorgd voor een toename van de armoede. Volgens het rapport van Latet, een Israëlische NGO die armoede bestrijdt, bieden de cijfers van 2021 een triest beeld: 651.900 huishoudens in Israël leven in armoede. Dit komt neer op 2.540.000 mensen, waarvan bijna de helft, 1.118.000, kinderen. En daarmee is de koek nog niet op: hier moeten nog 932.000 huishoudens bij worden opgeteld die niet direct in armoede leven, maar wel in slechte economische omstandigheden. Sinds het uitbreken van COVID is het aantal gezinnen dat in armoede leeft met 223.000 toegenomen. Het Latet-rapport maakt duidelijk hoe slecht deze gezinnen eraan toe zijn. Een paar cijfers: 40,4 procent heeft in het afgelopen jaar te maken gehad met het afsluiten van elektriciteit of water. Bijna 77 procent had geen geld om voldoende levensmiddelen te kopen. Meer dan 67 procent heeft afgezien van essentiële medische zorg of medicijnen omdat ze daar geen geld voor hadden. Ruim 73 procent kon zich niet veroorloven om de minimaal vereiste schoolspullen voor hun kinderen aan te schaffen. En ook ouderen delen in deze malaise: voor ruim 87 procent is het pensioen niet toereikend om in hun basisbehoeften te voorzien.

Dagelijkse maaltijden niet vanzelfsprekend
Armoede is op z’n ergst als je er niet zeker van bent dat er iedere dag voldoende eten is, als er voedselonzekerheid is. In Israël geldt dit voor 633.000 huishoudens, waarvan 292.000 gezinnen zelfs in ernstige voedselonzekerheid leven. We spreken van ernstige voedselonzekerheid als iemand honger heeft maar er niets te eten is, of als iemand een hele dag geen eten heeft vanwege gebrek aan geld of andere middelen. Dit treft ook kinderen. Van 774.000 kinderen in Israël kunnen we zeggen dat ze in voedselonzekerheid leven, 402.000 van hen zelfs in ernstige voedselonzekerheid. Meer dan 400.000 kinderen die vrijwel dagelijks honger lijden!

Negatieve gevolgen
Geen mens zou honger moeten hebben. Voedselzekerheid is een basisbehoefte en een grondrecht. Maar het gaat niet alleen om een lege maag, honger heeft ook ernstige maatschappelijke gevolgen. Een verslechtering van de voedselzekerheid is een verslechtering op veel andere gebieden. Een baby ontwikkelt zich niet goed zonder de juiste voeding. Een kind dat niet heeft ontbeten als het naar school komt, kan zich niet concentreren. Een volwassene die regelmatig honger heeft, zal niet goed functioneren en problemen ondervinden in zijn werk.

De invloed van Corona
De coronacrisis heeft de voedselonzekerheid in Israël vergroot. Door Corona raakten gezinnen hun inkomen kwijt. Ouderen durfden uit angst voor besmetting niet naar de supermarkt en hadden geen geld om boodschappen te laten bezorgen. Het aantal mensen dat in een sociaal isolement raakte, nam sterk toe. Bovendien had Corona een negatieve invloed op de economie. Hoewel het erop lijkt dat de economie aan het herstellen is, zijn de gevolgen van de crisis voor veel gezinnen nog steeds merkbaar. Gezinnen die aanzienlijk minder te besteden hebben, die niet voldoende geld hebben om de noodzakelijke boodschappen te doen. Gezinnen die afhankelijk zijn van voedselbanken, wat niet bevorderlijk is voor hun gevoel van eigenwaarde.

Een voorbeeld: uit onderzoek blijkt dat een gezin van vijf - ouders en drie kinderen van 6, 9 en 12 jaar – maandelijks een bedrag van 3.186 shekel nodig heeft om gezonde levensmiddelen in huis te kunnen halen. Als zij moeten rondkomen van een minimumsalaris, dan komt dat neer op 30% van het netto-inkomen. Nadat zij hun vaste lasten, zoals huur en energie, hebben betaald, komen zij gemiddeld zo’n 1.000 shekel per maand tekort en zijn zij dus aangewezen op hulp van buitenaf.

Hoe wij samen het verschil kunnen maken
De steun die Israëlactie biedt, is gericht op een duurzame verbetering van de leefomstandigheden van kansarme Israëli’s. Ook voor hen die nu in armoede leven. Door onze steun aan zorgvuldig gekozen maatschappelijke projecten – denk aan Youth Futures, Heartbeats, Net@ - werken wij aan een beter toekomstperspectief voor velen aan de onderkant van de maatschappij. De jongeren die hulp krijgen in deze projecten, zullen hun weg in de Israëlische samenleving beter weten te vinden. En daarmee zullen ze de armoede achter zich kunnen laten en ‘opklimmen’ naar de sociale middenklasse. Met uw steun gaat dat zeker lukken! Bekijk hier onze projecten.