Stichting Nederlands Israel Opbouw-Fonds Keren HajesodANBI informatie

RSIN nummer

8160.47.133

Postadres

Postbus 7858
1008 AB Amsterdam

Doelstelling volgens regelgeving

Het inzamelen van gelden ten behoeve van de Stichting Collectieve Israël Actie.

Beleidsplan

De stichting werft door middel van nalatenschappen gelden voor Stichting Collectieve Israël Actie (CIA). De CIA werft sinds 1953 fondsen voor humanitaire, sociale en educatieve doelen in Israël.

Bestuurssamenstelling

Per 1 januari 2020 bestaat het bestuur van de Stichting Collectieve Israel Actie uit:

  • De heer Rob Voet - voorzitter
  • De heer Tswi Rodrigues Pereira - penningmeester
  • De heer Doron Reuter - bestuurslid
  • Mevrouw Carla Aronson-Assine - bestuurslid
  • De heer Fred Breitenstein - bestuurslid
  • De heer David Jowell - bestuurslid
  • Mevrouw Aviva Hekscher-Hartog - bestuurslid

Beloningsbeleid

Bestuursleden zijn niet in dienst en zijn onbezoldigd.

Balans en de staat van baten en lasten

Balans 2019 
Specificatie inkomsten 2019

Balans 2018 
Specificatie inkomsten 2018

Balans 2017 
Specificatie inkomsten 2017

 Jaarverslagen Stichting Collectieve Israel Actie, Actueel verslag van uitgeoefende activiteit(en)

Jaarverslagen CIA