PrivacyverklaringBescherming van uw persoonsgegevens

Stichting Collectieve Israel Actie hecht grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, vandaar deze privacyverklaring. Stichting Collectieve Israel Actie is verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw gegevens met de grootst mogelijke zorg en uitsluitend conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Tevens houden wij ons aan alle gedragscodes van de branchevereniging Goede Doelen Nederland, de codes van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en de (privacy)codes van de branchevereniging voor Dialoog Marketing (DDMA).

Uw persoonsgegevens

Als u ons steunt of heeft gesteund, bewaren wij uw gegevens om u te informeren over ons werk, om te vragen of u ons wil steunen en u te bedanken voor uw donatie. Dat kunnen we doen via e-mail, post of telefoon. Ook als uw nummer geregistreerd is in het bel-me-niet-register kunnen we u bellen omdat u ons steunt. Wilt u niet door Stichting Collectieve Israel Actie worden gebeld, laat het ons dan weten via onderstaande e-mail of telefoonnummer. Wij kunnen uw informatie gebruiken voor statistische doeleinden en soms gebruiken we gegevens uit andere bronnen om een completer beeld van onze donateurs te krijgen.

Uw persoonsgegevens geven wij nooit door aan derden

Stichting Collectieve Israel Actie zal uw gegevens nooit verkopen of ter beschikking stellen aan andere organisaties of bedrijven. Partijen die ons helpen, bijvoorbeeld bij de verzending van onze kwartaalmailing of het werven van nieuwe donateurs, verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Stichting Collectieve Israel Actie en onder onze verantwoordelijkheid. Zij zijn verplicht uw persoonsgegevens geheim te houden en na gebruik te vernietigen.

Beveiliging

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Maakt u gebruik van het donatieformulier op onze website, dan worden uw gegevens versleuteld verzonden.

Uw recht op inzage, correctie en verzet

U kunt altijd inzage vragen om uw gegevens of deze corrigeren. Neem dan contact met ons op via e-mail of telefoon (via het ondervermelde e-mailadres of telefoonnummer). Heeft u bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens of wilt u niet langer informatie van Stichting Collectieve Israel Actie ontvangen, neem ook dan contact met ons op via e-mail of telefoon.

Wijzigingen privacyverklaring

Stichting Collectieve Israel Actie kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. We adviseren u daarom deze privacyverklaring regelmatig te bekijken. Deze verklaring is het laatst gewijzigd in maart 2018.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring? Of misschien een klacht? U kunt altijd bij ons terecht met vragen omtrent uw donateurschap of donaties.

Telefoonnummer: 0206448429

E-mail: info@israelactie.nl