Team, Bestuur en Raad van AdviesONZE ORGANISATIE

Het Team

De CIA heeft als kleine organisatie een beperkt aantal afdelingen om efficiënt en slagvaardig te zijn en werkt nauw samen met het bestuur. Met de sjaliach en de afdelingen Marketing & Communicatie en Nalatenschappen wordt invulling gegeven aan fondsenwerving. De afdeling Administratie zorgt voor de juiste afhandeling van de gelden en ondersteunende werkzaamheden.

Erez Manhaimer Erez is de afgevaardigde (Sjaliach) uit Israël namens Keren Hayesod en heeft als taak om contact te onderhouden met donateurs en andere belanghebbenden van de Collectieve Israel Actie.

Mirjam Schipper is per 1 februari 2015 benoemd als kantoordirecteur. Daarvoor was zij ruim 15 jaar werkzaam binnen de organisatie als medewerker van de afdeling Nalatenschappen en daarbij verantwoordelijk voor de communicatie en de praktische afhandeling van nalatenschappen en legaten.

Amber van der Meulen Amber is directie-assistent en ondersteunt het bestuur en de directeur en is verantwoordelijk voor diverse kantoor gerelateerde werkzaamheden.

Mr. Carelli den Hartog – Kaaij Carelli is Hoofd van de afdeling Nalatenschappen en draagt verantwoordelijkheid voor de juridische afhandeling van nalatenschappen en legaten.

Jan Roode Jan is Financieel administrateur en draagt zorg voor de boekhouding, financiële verslaglegging en overige financieel gerelateerde zaken.

Mirla van de Meene Mirla is medewerker Marketing & Communicatie en is verantwoordelijk voor alle offline communicatie-uitingen en marketingcampagnes. Mirla maakt deel uit van de Campagne Commissie dat meerdere fondsenwervende evenementen per jaar organiseert en tevens ondersteunt zij de Women's Division.

Sharon den Hartog Sharon is medewerker Marketing & Communicatie en is verantwoordelijk voor alle online communicatie-uitingen en marketingcampagnes. Verder organiseert Sharon de netwerkbijeenkomsten van de Business Club en maakt zij ook deel uit van de Campagne Commissie.

Bestuur

Per 1 januari 2017 bestaat het bestuur van de Stichting Collectieve Israel Actie uit:

De heer Freddy Hollander - voorzitter
De heer Doron Reuter - penningmeester
De heer David Jowell - bestuurslid
Mevrouw Fabienne Meijers-Schaft - bestuurslid
De heer Fred Breitenstein - bestuurslid
De heer Ilan Goudsmit - bestuurslid
Mevrouw Carla Aronson-Assine - bestuurslid
De heer Rob Voet - bestuurslid


Raad van Advies

De Stichting Collectieve Israel Actie kent per 12 mei 2015 een Raad van Advies met daarin de volgende leden:

De heer B. Drake
Mevrouw N. Livnat
De heer E. Sajet
De heer D. Sanders
De heer J. Krant