Team, Bestuur en Raad van AdviesONZE ORGANISATIE

Het Team

De CIA heeft als kleine organisatie een beperkt aantal afdelingen om efficiënt en slagvaardig te zijn en werkt nauw samen met het bestuur. Met de sjaliach en de afdelingen Marketing & Communicatie en Nalatenschappen wordt invulling gegeven aan fondsenwerving. De afdeling Administratie zorgt voor de juiste afhandeling van de gelden en ondersteunende werkzaamheden.

Mirjam Schipper is onze kantoordirecteur. Daarvoor was zij ruim 15 jaar werkzaam binnen de organisatie als medewerker van de afdeling Nalatenschappen en daarbij verantwoordelijk voor de communicatie en de praktische afhandeling van nalatenschappen en legaten.

Amber van der Meulen is directie-assistent en ondersteunt het bestuur en de directeur en is verantwoordelijk voor diverse kantoor gerelateerde werkzaamheden.

Mr. Carelli den Hartog – Kaaij is Hoofd van de afdeling Nalatenschappen en draagt verantwoordelijkheid voor de juridische afhandeling van nalatenschappen en legaten.

Jan Roode is Financieel administrateur en draagt zorg voor de boekhouding, financiële verslaglegging en overige financieel gerelateerde zaken.

Mirla van de Meene is medewerker Marketing & Communicatie en is verantwoordelijk voor alle (offline) communicatie-uitingen en marketingcampagnes. Mirla maakt deel uit van de Campaign Committee dat meerdere fondsenwervende evenementen per jaar organiseert en tevens ondersteunt zij de Women's Division.

Sharon den Hartog is medewerker Marketing & Communicatie en is verantwoordelijk voor alle (online) communicatie-uitingen en marketingcampagnes. Verder organiseert Sharon de netwerkbijeenkomsten van de Business Club en maakt zij ook deel uit van de Campaign Committee.

Jacob Rubens is verantwoordelijk voor Database Management en daarnaast het werven van giften door middel van telefonisch contact met onze donateurs.

Yossi Koren is de afgevaardigde (Sjaliach) uit Israël namens Keren Hayesod en heeft als taak om contact te onderhouden met donateurs en andere belanghebbenden van de Collectieve Israel Actie.

Bestuur

Per 1 januari 2019 bestaat het bestuur van de Stichting Collectieve Israel Actie uit:

De heer Rob Voet - voorzitter
De heer Tswi Rodrigues Pereira - Penningmeester
De heer Doron Reuter - bestuurslid
Mevrouw Carla Aronson-Assine - bestuurslid
De heer Fred Breitenstein - bestuurslid
De heer David Jowell - bestuurslid
Mevrouw Aviva Hekscher-Hartog - bestuurslid (per 1 maart)


Raad van Advies

De Stichting Collectieve Israel Actie kent per 12 mei 2015 een Raad van Advies met daarin de volgende leden:

De heer Bob Drake
De heer Joop Krant

Mevrouw Naomi Livnat
De heer Eddy Sajet
De heer Doron Sanders