Team, Bestuur en Raad van AdviesONZE ORGANISATIE

Het Team

De CIA heeft als kleine organisatie een beperkt aantal afdelingen om efficiënt en slagvaardig te zijn en werkt nauw samen met het bestuur. Met de sjaliach en de afdelingen Marketing & Communicatie en Nalatenschappen wordt invulling gegeven aan fondsenwerving. De afdeling Administratie zorgt voor de juiste afhandeling van de gelden en ondersteunende werkzaamheden.

Kaat Burbidge-van Velde heeft per 1 januari 2020 het stokje overgenomen van Mirjam Schipper als directeur van de CIA. Zij heeft jaren ervaring in de charitas en wij zijn blij dat zij onze stichting versterkt.

Amber van der Meulen is directie-assistent en ondersteunt het bestuur en de directeur en is verantwoordelijk voor diverse kantoor gerelateerde werkzaamheden.

Mr. Carelli den Hartog – Kaaij is Hoofd van de afdeling Nalatenschappen en draagt verantwoordelijkheid voor de juridische afhandeling van nalatenschappen en legaten.

Sharon den Hartog is Marketing & Communicatie adviseur en is verantwoordelijk voor diverse (online en -offline) communicatie-uitingen en marketingcampagnes. Verder organiseert Sharon de netwerkbijeenkomsten van de Business Club en ondersteunt zij de Women's Division en maakt zij ook deel uit van de Campaign Committee.

Lisanne van Dalen is onze Datagedreven Fondsenwerver en is verantwoordelijk voor de marketing automation, analyses en optimalisering van onze communicatie-uitingen en marketingcampagnes.

Yossi Koren is de afgevaardigde (Sjaliach) uit Israël namens Keren Hayesod en heeft als taak om contact te onderhouden met donateurs en andere belanghebbenden van de Collectieve Israel Actie.

Bestuur

Per 1 januari 2021 bestaat het bestuur van de Stichting Collectieve Israel Actie uit:

De heer Rob Voet - voorzitter
De heer Tswi Rodrigues Pereira - penningmeester
De heer Doron Reuter - bestuurslid
Mevrouw Carla Aronson-Assine - bestuurslid
De heer Fred Breitenstein - bestuurslid
De heer David Jowell - bestuurslid
Mevrouw Aviva Hekscher-Hartog - bestuurslid
Mevrouw Yke Vrancken Peeters


Raad van Advies

De Stichting Collectieve Israel Actie kent per 12 mei 2015 een Raad van Advies met daarin de volgende leden:

De heer Bob Drake - voorzitter
Mevrouw Naomi Livnat
De heer Eddy Sajet
De heer Doron Sanders