BAR/BAT MITSWA PROJECTJIJ EEN BAR MITSWA, ZIJ OOK

Als een kind zijn/haar bar of bat mitswa niet kan vieren dan heeft dit voor een joods kind een grote impact in zijn of haar leven.

Ons doel is om jaarlijks minimaal 100 kinderen te steunen die door moeilijke omstandigheden in een jeugddorp wonen en door geldgebrek hun bar of bat mitswa niet kunnen vieren. 

Met uw hulp viert een kind al voor 400 zijn bar of bat mitswa

Waar draagt uw financiële steun aan bij!

De bar mitswa (jongen 13 jaar) krijgt

 • Tefilin, talles en sidoer
 • Nieuwe broek, shirt en schoenen
 • Ceremonie bij het lezen uit de Tora
 • Een feestelijke maaltijd
 • Party met zijn vriendjes
 • Een certificaat

De bat mitswa (meisje 12 jaar) krijgt

 • Shabbatkandelaren en een sidoer
 • Nieuwe jurk en schoenen
 • Feestelijke maaltijd
 • Feestje met al haar vriendinnen
 • Certificaat

Gedurende het voorbereidende jaar leren zij hun parasja en krijgen zij ook lessen in Joodse historie, identiteit en geschiedenis. Dankzij u wordt het een hele bijzondere dag die zij nooit zullen vergeten! Bekijk onderstaande film om een gevoel te krijgen hoeveel dit project betekent voor deze kinderen.

bar/bat mitswa project Iedereen een kans

Als je graag je bar of bat mitswa wilt vieren, maar dat niet kan omdat je familie daar geen geld voor heeft dan heeft dat voor een Joodse kind een hele grote impact op zijn of haar leven.

13.702 gedoneerd
0% € 40.000

Hoe kunt u het bar/bat mitswa project helpen?

Elk bedrag voor donatie is welkom. Doet u ook mee aan het Bar/Bat mitswa project? Jaarlijks zijn er zo’n 3000 kinderen uit kansarme gezinnen in Israël die hun bar of bat mitswa niet vieren omdat hun familie daar geen geld voor heeft. Kinderen die door omstandigheden wonen in jeugddorpen verdienen ook een mooie en memorabele dag en met uw hulp kunnen een jongen en een meisje uit een jeugddorp al voor €400 hun bar of bat mitswa doen. 

Ben jij net bar of bat mitswa geworden?

Deel het geld dat je gekregen hebt voor jouw bar of bat mitswa met de kinderen in Israël, zodat ook zij deze belangrijke gebeurtenis in hun leven kunnen vieren. Elke donatie is welkom. Bij een donatie van €400 of meer word je bijgeschreven op de Young Donors Wall in een van de jeugddorpen.

De boom van de Young Donors Wall in het Ben Yakir jeugddorp is vol! Wij zijn iedereen dankbaar voor zijn steun! Bekijk het filmpje over de opbouw van deze muur.

Uw donatie brengt een gulle lach op de gezichten van de kinderen in Israël. Doneer nu aan het Bar/Bat mitswa project
NL91 INGB 0000 77 77 77 t.n.v. Collectieve Israël Actie o.v.v. Bar/Bat mitswa project.

Of help direct via onze donatiepagina