EEN EIGEN TABLET CHANOEKA CADEAU VOOR KANSARME KINDEREN IN ISRAEL

Schoollessen volgen vanuit huis

De Women’s Division wil dit jaar graag iets extra’s doen voor kansarme kinderen in Israël, kinderen die het tijdens deze COVID-19 pandemie nóg zwaarder hebben dan anders. 

Tijdens een lockdown raken kansarme kinderen verder verwijderd van school en van hun vriendjes. Ze lopen al snel een achterstand op. We vragen uw hulp om juist deze kinderen met Chanoeka te ondersteunen. Samen willen we ervoor zorgen dat ze thuis, op een eigen tablet, hun lessen kunnen volgen. Na hun schoolwerk kunnen zij via hun tablet ook gamen, filmpjes kijken en contact houden met hun klasgenootjes en zo de zorgen die in het gezin spelen even vergeten.

Geen computer

Uit een onderzoek, dat door onze partner Keren Hayesod is uitgevoerd in de afgelopen maanden, is gebleken dat 58% van de schoolgaande kinderen in het Youth Future-programma geen of maar gedeeltelijk toegang hebben tot hun lessen. Het contact met school is minimaal. Dit komt onder andere omdat deze gezinnen geen computer hebben. Deze kinderen komen veel al van eenouder gezinnen, gezinnen waarbij de ouders werkeloos zijn of door andere omstandigheden chronisch in armoede leven.

Toegang tot goede educatie vergroot hun kansen

Ook in de tweede lockdown is de jeugd aangewezen op leren op afstand en wij verwachten dat dit voorlopig nog aanhoudt. Goede educatie is zo belangrijk voor kinderen om hun kansen in het leven te vergroten en risicogedrag te verminderen. Daarom is uw hulp hard nodig!

Een eigen tablet Een cadeau voor chanoeka

Samen zorgen wij er voor dat deze kinderen thuis onderwijs kunnen blijven volgen vanaf hun eigen tablet.

23.516 gedoneerd
0% € 25.000

Wat kunt u doen?

De Women's Division is een speciale actie gestart om deze kinderen met Chanoeka extra te steunen.
Een tablet kost EUR 150. Wij willen graag zo veel mogelijk kinderen van een tablet voorzien, helpt u mee? Elke gift is welkom.

Schijn een lichtje op de kansarme kinderen in Israël deze Chanoeka! Uw donatie is een investering in hun toekomst. Doneer nu aan de kinderen van Youth Futures NL91 INGB 0000 77 77 77 t.n.v. Collectieve Israël Actie o.v.v. Tablet

Of help direct via onze donatiepagina