JEUGDDORPENEEN GOEDE VAKOPLEIDING VERHOOGT KANSEN

Wat zijn jeugddorpen?

Jeugddorpen vormen een thuis voor Israëlische jongeren uit achterstandsgezinnen in de leeftijd van 12-18 jaar of families met ernstige sociale problemen. De kinderen krijgen onderwijs en een veilige plek om te wonen. In het jeugddorp helpt een team van professionals deze kinderen om het beste uit zichzelf te halen.

Educatie en een plek om veilig te wonen

  • Behalen van een vakdiploma Voortgezet Onderwijs
  • Eigenwaarde ontdekken 
  • Ontwikkeling tot zelfstandige jongvolwassenen
  • Werken aan een stabiele basis voor een goede toekomst
  • Voorkomen van risicovol gedrag

Jeugddorp Kiryat Yearim heeft Fashion Power

Wij vragen uw steun voor jeugddorp Kiryat Yearim in de buurt van Jeruzalem, een thuis voor zo'n 120 risicojongeren uit de periferie. Verschillende jeugddorpen focussen op verschillende vakopleidingen, hier in Kiryat Yearim is het mogelijk om een technische modevakopleiding te volgen die belangrijk is voor de toekomst van deze jongeren. Bezig zijn met mode en creativiteit heeft een positief effect op hen, zo is gebleken. Tevens kunnen zij daarmee extra technische studiepunten voor hun eindexamen verkrijgen.

Uitbreiding en verbeteren modevakopleiding

Kiryat Yearim wil daarom de modevakopleiding uitbreiden en verbeteren. Hier is geld voor nodig, onder andere voor nieuwe naai- en lockmachines, strijkbouten, strijktafels en stoffen. Het bestaande klaslokaal moet worden opgeknapt en het klasmeubilair is aan vervanging toe. Voor de uitbreiding van de opleiding wordt tevens een nieuwe vakdocent aangesteld.  

Workshops, werken aan je sociale vaardigheden

Er wordt niet alleen een opleiding geboden maar er zijn ook workshops die de leerlingen door middel van trainingen, uitjes en leergerichte activiteiten voorbereiden op hun toekomst en de IDF en waarbij ze werken aan hun sociale vaardigheden. Daarbij krijgen ze ondersteuning van een coach en volgen zij groepstherapiesessies.

De totale kosten van dit project komen op €150.000. Helpt u mee om dit te verwezenlijken?

Waarom geven aan jeugddorpen?

De toename van het aantal kansarme jongeren in Israël is een van de grootste sociale problemen van het land. Er zijn zo'n 475.000 kansarme jongeren, waarvan bijna 50% afkomstig is uit arme immigrantenfamilies uit de periferie. Naast armoede spelen de gevolgen van oorlog en terreur een grote rol in de situatie van deze kinderen. Er is meestal sprake van een achterstand op sociaal gebied en in het onderwijs. Vaak komen deze kinderen al op jonge leeftijd in aanraking met mishandeling, alcohol, drugs en geweld.

Hoe werkt het?

In de jeugddorpen leren de jongeren het beste uit zichzelf te halen, ongeacht hun verleden. De klassen zijn klein en de jongeren krijgen wanneer nodig individuele en groepstherapie en veel hulp van leerkrachten, maatschappelijk werkers en psychologen. Hierdoor zijn zij weer in staat om zich te concentreren op hun school en studie en worden hun sociale vaardigheden verbeterd. Ze behalen een diploma van het Voortgezet Onderwijs en krijgen de kans om hun eigen kracht en talenten te ontdekken.

Kost en inwoning

Een aantal kinderen verblijft door de weeks in het jeugddorp maar in het weekend en tijdens vakanties gaan zij naar huis. Echter de meeste jongeren hebben geen thuis waar zij veilig kunnen wonen, doordat er bijvoorbeeld sprake is van huiselijk geweld, verslaving van (een van) de ouders of doordat zij geen ouders meer hebben. Deze kinderen wonen 24/7 in Kiryat Yearim en blijven hier ook in de weekenden en vakanties. Er worden voor deze kinderen tijdens schoolvakanties meestal zomerkampen georganiseerd. 

Kinderen kunnen ook aan buitenschoolse activiteiten meedoen zoals sport, muziek- of tekenles, zodat de kinderen net als thuis zichzelf kunnen ontwikkelen en aan hun talenten kunnen werken. 

Dierentherapie

In Kiryat Yearim is een dierentuin waar de kinderen op therapeutische basis met dieren om kunnen gaan en verzorgen. Het helpt hen vaak om zich te ontspannen en zij voelen zich sneller open en vrij waardoor zij beter leren communiceren. Voor dieren is iedereen gelijk, die kijken niet naar je huidskleur of je taalachterstand.

Resultaten van dit project

Bijna 1000 kansarme kinderen wonen in een jeugddorp en ontvangen zo de steun die zij nodig hebben om een goede toekomst op te bouwen. Zowat de helft van deze kinderen zijn geboren in families in de voormalige Sovjet-Unie en Ethiopië. Bijna 90% van de kinderen die uit Jeugddorpen komen vinden weer aansluiting op gewone scholen. Zij scoren hoger dan gemiddeld voor nationale toetsen en bijna 95% gaat succesvol het leger in.

Jeugddorpen Kiryat Yearim modeopleiding

Het blijkt dat creatief bezig zijn met mode een positief effect heeft op jongeren. Door het volgen van een technische modeopleiding werken zij aan een betere toekomst.

134.486 gedoneerd
0% € 150.000

Hoe kunt u helpen?

Met uw steun verbetert u de kansen van deze jongeren en investeert u in de toekomst van Israël.

Doneer nu aan jeugddorp Kiryat Yearim op rekening NL91 INGB 0000 77 77 77 t.n.v. Collectieve Israël Actie o.v.v. Jeugddorpen, scan de QR code en ga direct naar onze Tikkie...

Of help direct via onze donatiepagina