JEUGDDORPENEEN THUIS VOOR JONGEREN

Wat zijn Jeugddorpen?

Jeugddorpen vormen een thuis voor Israëlische jongeren uit achterstandsgezinnen of famillies met ernstige sociale problemen in de leeftijd van 12-18 jaar. De kinderen krijgen een veilige plek om te wonen en onderwijs. In het jeugddorp helpt een team van professionals deze kinderen om het beste uit zichzelf te halen.

Educatie en een plek om veilig te wonen

  • Behalen van een diploma Voortgezet Onderwijs
  • Eigenwaarde ontdekken 
  • Ontwikkeling tot zelfstandige jongvolwassenen

Waarom Jeugddorpen?

De toename van het aantal kansarme jongeren in Israël is een van de grootste sociale problemen van het land. Er zijn zo'n 475.000 kansarme jongeren, waarvan bijna 50% afkomstig is uit arme immigrantenfamilies uit de periferie. Naast armoede spelen de gevolgen van oorlog en terreur een grote rol in de situatie van deze kinderen. Er is meestal sprake van een achterstand op sociaal gebied en in het onderwijs. Vaak komen deze kinderen al op jonge leeftijd in aanraking met mishandeling, alcohol, drugs en geweld.

Dierentherapie

In een van onze jeugddorpen, Ramat Hadassah, werken ze met dieren om de kinderen te helpen tot zichzelf te komen. Het werkt wonderbaarlijk goed. Kinderen komen bij die dieren uit hun schulp en tot rust. Ze leren niet alleen om zorg te dragen voor deze fantastische dieren maar het geeft ze ook liefde en aandacht.

Hoe werkt het?

In de jeugddorpen leren de jongeren het beste uit zichzelf te halen, ongeacht hun verleden. Zij krijgen individuele en groepstherapie en veel hulp van leerkrachten, maatschappelijk werkers en psychologen. Hierdoor zijn zij weer in staat om zich te concentreren op hun school en studie. Ze behalen een diploma van het Voortgezet Onderwijs en krijgen de kans om hun eigen kracht en talenten te ontdekken. In een jeugddorp kunnen ze zich ontwikkelen tot zelfstandige jongvolwassenen.

Resultaten van dit project

Bijna 1000 kansarme kinderen wonen in een jeugddorp en ontvangen zo de steun die zij nodig hebben. Zowat de helft van deze kinderen zijn geboren in families in de voormalige Sovjet-Unie en Ethiopië. Bijna 90% van de kinderen die uit Jeugddorppen komen vinden weer aansluiting op gewone scholen. Zij scoren hoger dan gemiddeld voor nationale toetsen en bijna 95% gaat succesvol het leger in. Daarmee verhogen ze hun kansen op werk daarna.

Hoe kunt u helpen?

U steunt dit project met een financiële donatie. Deelname aan dit project kost per jaar € 20.000 per jongere. Uw donatie is een investering in de toekomst van Israël.

 

Doneer nu aan een jeugddorp op rekening NL91 INGB 0000 77 77 77 t.n.v. Collectieve Israël Actie o.v.v. Jeugddorpen

Of help direct via onze donatiepagina