KETZEVHELP HEN ZICHZELF TE HELPEN!

Opbouwen van jonge gemeenschappen

Ketzev helpt diverse jonge gemeenschappen en ontwikkelt programma’s die er voor zorgen dat zij ook op de lange termijn zelfstandig werken en zelfvoorzienend zijn. Door educatie, het helpen opzetten van bedrijven en samen te werken aan nieuwe ideeën. Ketzev helpt hen ook bij het netwerken, met het werven van fondsen en het vinden van investeerders en partners.

Doel

Dit is het eerste project waarbij de doelstelling is om gemeenschappen in de periferie (de Negev en de Galilea regio) op termijn zelfvoorzienend te laten leven. De bedoeling is dat binnen deze gemeenschappen werkgelegenheid gecreëerd en kennis gedeeld wordt waardoor deze gemeenschappen onafhankelijk van externe giften zullen functioneren. In de afgelopen jaren heeft Ketzev meer dan 20 gemeenschappen geholpen en wist meer dan 7.000 Israëlische vrijwilligers en pioniers aan zich te binden om deze gemeenschappen uit hun sociale isolement te halen.

Ketzev Laat jonge gemeenschappen groeien

Met uw steun helpen we jonge gemeenschappen in de periferie van Israel uit hun sociale isolement.

Mogen wij u om een bijdrage vragen, ook kleine zijn van harte welkom!

24.280 gedoneerd
0% € 50.000

Pioniers en ondernemerschap

Een mooi voorbeeld is de Ethiopische gemeenschap in Israel.

In Ethiopië hebben ouderen aanzien in hun gemeenschap. Zij hebben veel kennis van en ervaring in landbouw die zij aan de jongeren overbrengen. Toen de Ethiopiërs naar Israël kwamen, raakten deze ouderen hun status, hun land en hun gevoel voor eigenwaarde kwijt omdat zij zich door hun achtergrond niet gemakkelijk konden aanpassen aan een nieuwe cultuur, normen en waarden. Waar er eerst tegen hen werd opgekeken door de jongeren in de gemeenschap, wordt er nu op ze neergekeken en zijn ze economisch afhankelijk geworden. >> Lees verder.

Zionisme 2.0

De eerste 3 jaren van het project kenmerken zich door een unieke combinatie van filantropie, investering van de Israëlische overheid en eigen ondernemerschap. De jonge gemeenschappen zorgen er samen met deze gedreven vrijwilligers voor dat het sociale klimaat in onderontwikkelde gebieden in Israël verandert. Jeugdbewegingen van alle achtergronden hebben samen een sociaal netwerk opgebouwd om elkaar te helpen. Dat is uniek!

Dankzij uw hulp aan de jongeren in de periferie van Israël kunnen deze gemeenschappen in de toekomst geheel zelfstandig groeien en zich positief ontwikkelen.

Van Kansarm naar Kansrijk

Met een bedrag van € 32.091 steunen wij een jonge gemeenschap voor een jaar.

Meer weten? Bekijk het filmpje.

Help ook mee en geef aan pioniers en ondernemerschap: NL91 INGB 0000 77 77 77 t.n.v. Collectieve Israël Actie o.v.v. Ketzev

Of help direct via onze donatiepagina