NET@VAN HIGH-RISK NAAR HIGH-TECH

EDUCATIE EN ONTWIKKELING VAN DE PERIFERIE

  • Naschoolse technologische training voor middelbare scholieren
  • Behalen van internationaal erkend diploma
  • Vreedzaam samenleven

Wat is Net@?

Het Net@ project is bedacht door Keren Hayesod. Net@ biedt naschoolse technologische training voor middelbare scholieren van alle achtergronden. De leerlingen wonen in Israël's geografische en sociaal-economische periferieën. Deze training zorgt ervoor dat ze een internationaal erkend diploma als computertechnicus kunnen behalen. Het bedrijf Cisco Systems maakt deze training mogelijk.

Waarom Net@?

Ondanks de Israëlische economische groei en de technische ontwikkelingen van de laatste jaren, leven er in Israel nog altijd 1,65 miljoen inwoners onder de armoedegrens. Een groot deel van deze bevolking woont in de periferie, waar veel families het moeilijk hebben. Met name nieuwe immigranten uit de voormalige Sovjet-Unie en Ethiopië. Veel jongeren stoppen met school en komen in aanraking met drugs, alcohol en geweld. Dit heeft gevolgen voor henzelf en voor de samenleving waarin ze leven.

Hoe werkt het?

Het Net@ project biedt de deelnemers intensieve lessen in computertechnologie. Daarbij wordt gelet op het belang van teamwork en verantwoordelijkheid. De scholieren leren bovendien dat ze iets terug dienen te geven aan de gemeenschap waarin ze leven: dit gebeurt door vrijwilligerswerk. Het Net@ project heeft speciale klassen in Nazareth, Akko, Haztzor Haglilit, Ramle, Jeruzalem, Tel Aviv-Jaffa en Be'er Sheva waarin Joodse, Christelijke en Islamitische kinderen bij elkaar in de klas zitten.

NET@ Technologische training voor jongeren

Met het bedrag dat in 2016 is gedoneerd door de deelnemers aan de Business Club kunnen 53 kinderen een jaar deelnemen aan het NET@ programma.

1 scholier kost € 1.500 per jaar

Help hen ook dit jaar!

41.618 gedoneerd
0% € 100.000

Resultaten van dit project

Het Net@ project heeft bewezen bijzonder effectief te zijn: de deelnemende kinderen ontwikkelen zich sterker als individu, leren in teamverband samen te werken, doen vrijwilligerswerk en worden nieuwe leiders binnen de eigen gemeenschap. Momenteel doen er jaarlijks 1500 jongeren in 15 verschillende Israëlische gemeenten mee aan het Net@ project.

Hoe kunt u helpen?

U steunt dit project met een financiële donatie. Een studiebeurs voor een jaar deelname aan Net@ kost € 1.500 Elk bedrag helpt een kind op weg naar een goede opleiding!

Doneer nu aan Net@! NL91 INGB 0000 77 77 77 t.n.v. Collectieve Israël Actie o.v.v. Net@.

Of help direct via onze donatiepagina