ORR SHALOMEEN THUIS VOOR MISHANDELDE KINDEREN

Kinderen die verwaarloosd of mishandeld zijn en uit huis geplaatst worden, kunnen terecht in een van de 21 huizen van Orr Shalom. In een familiehuis van Orr Shalom komen ze in een warme omgeving waar zij zich weer veilig kunnen voelen en waar ze goed verzorgd en met liefde omringd worden. Elk huis wordt gerund door een echtpaar dat, samen met het eigen gezin de kinderen opvangt. In het huis wordt zo het familiegevoel gecreëerd dat zij tot dan toe gemist hebben. Op dit moment worden er zo’n 1400 kinderen opgevangen door heel Israël waarvan 230 kinderen in familiehuizen.

De kinderen krijgen hulp bij het verwerken van verwaarlozing, geestelijke en/of lichamelijke mishandeling die zij hebben meegemaakt en bij het werken aan hun educatieve achterstand zodat zij hun potentie ten volle kunnen benutten. Vaak zie je dat deze kinderen problemen hadden op school door de slechte omstandigheden waarin zij verkeerden.

Het programma van Orr Shalom biedt de kinderen daarom ook psychotherapie en naschoolse bijles.

Orr Shalom, een thuis voor verwaarloosde en mishandelde kinderen in Israel

Elk tehuis van Orr Shalom werkt samen met professioneel getrainde hulpverleners, zoals een psycholoog, sociaalwerker, onderwijzer en in ieder geval twee vrijwilligers vanuit de plaatsvervangende dienstplicht. Deze jonge vrouwen die ervoor kiezen een sociale dienstplicht te vervullen in plaats van in het leger te dienen, zorgen minimaal acht uur per dag met veel liefde en aandacht voor de kinderen in de tehuizen.

Pleeggezinnen, Jeugdkampen en Nazorg

Naast deze opvanghuizen voor verwaarloosde en mishandelde kinderen worden kinderen ook opgevangen in pleeggezinnen en zorgt Orr Shalom ook voor nazorg voor kinderen die de leeftijd van 18 jaar zijn gepasseerd. Zij kunnen vaak niet terug naar hun ouderlijk huis en hebben ook na hun dienstplicht hulp en opvang nodig.

Orr Shalom probeert de relatie tussen de kinderen en hun biologische ouders te verbeteren als kinderen in de familiehuizen wonen. Zij gaan wanneer mogelijk, in de zomervakantie een aantal dagen c.q. weken terug naar huis. Voor een heel aantal kinderen is dit onmogelijk, omdat de situatie thuis te gevaarlijk is of omdat zij geen ouders meer hebben. Voor hen organiseert Orr Shalom zomerkampen zodat de hulpverleners ook aan vakantie toekomen en de kinderen in een veilige omgeving opgevangen blijven.

Hoe kunt u helpen?

Er is geld nodig voor het onderhoud van de huizen en de aanschaf van nieuwe meubels en linnengoed, wanneer nodig. U kunt zich voorstellen dat een huis met zoveel kinderen regelmatig onderhoud behoeft.

Verder krijgen de kinderen twee keer per jaar nieuwe kleding, aangepast aan het seizoen en wanneer nodig wordt er ook tussendoor kleding aangeschaft. Als zij het tehuis binnen komen hebben zij vaak niets meer bij zich dan de kleding die ze dragen. Daarom willen wij voor ieder kind een starters kit verzorgen met benodigdheden zoals een tandenborstel, kam, kleding, schoenen, knuffel en (school)boeken. De kinderen hebben deze starters kit niet alleen nodig, maar deze is ook symbolisch voor het maken van een nieuwe start in hun leven! Bekijk hier onder het filmpje met een overzicht over wat er berijkt is in 2018.

Help ook mee en geef aan Orr Shalom: NL91 INGB 0000 77 77 77 t.n.v. Collectieve Israël Actie o.v.v. Orr Shalom

Of help direct via onze donatiepagina