OVERIGE PROJECTENWIJ HELPEN ANDEREN

Givat Haviva

Givat Haviva steunt Joden en Arabieren te leven als onbevooroordeelde medeburgers.

Givat Haviva heeft als doel mee te bouwen aan een sociaal samenhangende maatschappij voor iedere inwoner van Isra?l. Dat doet zij door? met name de Joodse en Arabische gemeenschappen die van elkaar vervreemd zijn, te betrekken in gezamenlijke activiteiten. Dit ter bevordering van een duurzame en bloeiende Isra?lische democratie die gebaseerd is op onderlinge betrokkenheid, burgerlijke gelijkheid en een gedeelde visie op de toekomst.

Stichting Nini Czopp

De maatschappelijk werk stichting Nini Czopp heeft als doelstelling het hulp bieden aan de in Isra?l wonende Nederlandse Holocaust overlevenden en hun partners. Een team van 14 gekwalificeerde sociaal werkers bezoekt de overlevenden thuis, waar ze ook wonen, van Metulla tot Eilat, luistert naar hun problemen en probeert oplossingen te bieden bij de uitdaging van het ouder worden. Het doel is om deze getraumatiseerde groep mensen een zo goed mogelijke oude dag te verstrekken door behulpzaam te zijn bij het verkrijgen van alle financi?le en andere rechten, het bemiddelen van thuiszorg bij lichamelijk en geestelijk hulpbehoevenden, het verlichten van eenzaamheid; speciale aandacht wordt gegeven aan slachtoffers die alleen over zijn gebleven en waar de stichting Nini Czopp de rol van de ontbrekende ?familie op zich neemt.?

Alle?hulp voor de oorlogsslachtoffers is geheel gratis.

ISRAELis

?ISRAELis? is een jonge, innovatieve en apolitieke non-profit organisatie, die afgelopen jaar is opgezet met als doel Isra?ls imago in de wereld te verbeteren via dialoog en interactie tussen jonge Isra?li?rs en de internationale gemeenschap, in en buiten Isra?l.
?
Het project organiseert workshops aan soldaten net voor hun afzwaaien, en geeft hen gereedschap om zichzelf beter uit te drukken, hun verhalen te vertellen en het echte Isra?l achter de krantenkoppen te laten zien.

Na de?succesvolle pilot willen ze graag al in november beginnen met het geven van de workshops. Daarvoor is nu $15.000 nodig. Om dit doel te bereiken zijn we natuurlijk enorm blij met een gift.

Help ook mee en geef aan onze overige projecten: NL91 INGB 0000 77 77 77 t.n.v. Collectieve Isra?l Actie o.v.v. Givat Haviva, Nini Czopp of ISRAELis

(Wanneer u direct naar onze donatiepagina gaat, kies dan voor Anders i.p.v. Overige projecten en vul daaronder het door u gekozen doel in)

Of help direct via onze donatiepagina