OVERIGE PROJECTENWIJ HELPEN ANDEREN

Stichting Nini Czopp

De maatschappelijk werk stichting Nini Czopp heeft als doelstelling het hulp bieden aan de in Israël wonende Nederlandse Holocaust overlevenden en hun partners. Een team van 15 gekwalificeerde sociaal werkers bezoekt de overlevenden thuis, waar ze ook wonen, van Metulla tot Eilat, luistert naar hun problemen en probeert oplossingen te bieden bij de uitdaging van het ouder worden. Het doel is om deze getraumatiseerde groep mensen een zo goed mogelijke oude dag te verstrekken door behulpzaam te zijn bij het verkrijgen van alle financiële en andere rechten, het bemiddelen van thuiszorg bij lichamelijk en geestelijk hulpbehoevenden, het verlichten van eenzaamheid; speciale aandacht wordt gegeven aan slachtoffers die alleen over zijn gebleven en waar de stichting Nini Czopp de rol van de ontbrekende familie op zich neemt.

Alle hulp voor de oorlogsslachtoffers is geheel gratis.

ISRAEL-IS

ISRAEL-IS is een jonge, innovatieve en apolitieke non-profit organisatie, die afgelopen jaar is opgezet met als doel Israëls imago in de wereld te verbeteren via dialoog en interactie tussen jonge Israëliërs en de internationale gemeenschap, in en buiten Israël.

Het project organiseert workshops aan soldaten net voor hun afzwaaien, en geeft hen gereedschap om zichzelf beter uit te drukken, hun verhalen te vertellen en het echte Israël achter de krantenkoppen te laten zien.

Na de succesvolle pilot willen ze graag al in november beginnen met het geven van de workshops. Daarvoor is nu $15.000 nodig. Om dit doel te bereiken zijn we natuurlijk enorm blij met een gift.

Shanti House

Deze organisatie vangt riscojeugd op in Israel, zoals jongeren die zijn weggelopen van huis en dakloze jongeren. Ze krijgen hier alle hulp die ze nodig hebben om weer een positieve richting aan hun leven te geven, zoals onderdak, therapie, eten en advies. Bijzonder van het Shanti House is dat de jongeren er 24 uur per dag en 365 dagen per jaar terecht kunnen en dat zowel korte als langdurige hulpverlening mogelijk is. Alle jongeren zijn welkom, religie, afkomst of nationaliteit speelt geen enkele rol.

Hillel Jaffe Medical Centre

De neonatale intensive care unit van het Hillel Jaffe Medical Centre in Hadera is een gespecialiseerde afdeling die de nieuwste technieken en kennis inzet om ernstig zieke en te vroeg geboren baby’tjes te helpen.

Help ook mee en geef aan onze overige projecten: NL91 INGB 0000 77 77 77 t.n.v. Collectieve Israël Actie o.v.v. Nini Czopp,
ISRAEL-IS, Shanti House of Hillel Jaffe Medical Centre

(Wanneer u direct naar onze donatiepagina gaat, kies dan voor Anders i.p.v. Overige projecten en vul daaronder het door u gekozen doel in)

Of help direct via onze donatiepagina