OVERIGE PROJECTENWIJ HELPEN ANDEREN

Zichron Menachem

CIA verzorgt de administratie voor Zichron Menachem. De Israëlische vereniging Zichron Menachem ondersteunt kinderen met kanker en hun naasten. De organisatie, met het hoofdkantoor in Jeruzalem, is actief in alle belangrijke Israëlische ziekenhuizen met kinderoncologische en hematologie afdelingen.

Vorig jaar is er onder andere campagne gevoerd voor een nieuwe muziekkamer in het day-care centrum van Zichron Menachem in Jeruzalem.

Yad Elie

Met de hulp van enkele trouwe gevers heeft Yad Elie -onder het motto ‘Geen kind mag honger lijden in het land van melk en honing’ – er mede voor gezorgd dat 500 kinderen op Joodse én Arabische scholen in Jeruzalem een dagelijkse maaltijd kregen.

Givat Haviva

Givat Haviva steunt Joden en Arabieren te leven als onbevooroordeelde medeburgers.

Givat Haviva heeft als doel mee te bouwen aan een sociaal samenhangende maatschappij voor iedere inwoner van Israël. Dat doet zij door  met name de Joodse en Arabische gemeenschappen die van elkaar vervreemd zijn, te betrekken in gezamenlijke activiteiten. Dit ter bevordering van een duurzame en bloeiende Israëlische democratie die gebaseerd is op onderlinge betrokkenheid, burgerlijke gelijkheid en een gedeelde visie op de toekomst.

Stichting Nini Czopp

De maatschappelijk werk stichting Nini Czopp heeft als doelstelling het hulp bieden aan de in Israël wonende Nederlandse Holocaust overlevenden en hun partners. Een team van 14 gekwalificeerde sociaal werkers bezoekt de overlevenden thuis, waar ze ook wonen, van Metulla tot Eilat, luistert naar hun problemen en probeert oplossingen te bieden bij de uitdaging van het ouder worden. Het doel is om deze getraumatiseerde groep mensen een zo goed mogelijke oude dag te verstrekken door behulpzaam te zijn bij het verkrijgen van alle financiële en andere rechten, het bemiddelen van thuiszorg bij lichamelijk en geestelijk hulpbehoevenden, het verlichten van eenzaamheid; speciale aandacht wordt gegeven aan slachtoffers die alleen over zijn gebleven en waar de stichting Nini Czopp de rol van de ontbrekende  familie op zich neemt. 

Alle hulp voor de oorlogsslachtoffers is geheel gratis.

Help ook mee en geef aan onze overige projecten: NL91 INGB 0000 77 77 77 t.n.v. Collectieve Israël Actie o.v.v. Zichron Menachem, Yad Elie, Givat Haviva of Nini Czopp

Of help direct via onze donatiepagina