Testimonial NalatenVoor Israel, nu en later

Louis Polack (1941) is een rasechte Rotterdammer en een succesvol ondernemer. Een deel van zijn geld besteedt hij graag aan projecten van de Collectieve Israël Actie, de CIA. Ook een deel van zijn erfenis heeft hij voor de CIA bestemd. “Ik gun jongeren in Israël wat ik zelf ook heb gehad. Kansen om iets op te bouwen. Ik ben ooit begonnen als inkoper in de scheepsbouw en heb later een carrière opgebouwd als verkoopleider in de ovenbouw. Samen met een collega die ik bij mijn oude werkgever had ontmoet, ben ik voor mezelf begonnen. Een sprong in het diepe. Nu zijn we 39 jaar verder en een grote speler in industriële vuurvaste ovenbouwbekledingen Daarnaast doe ik vrijwilligerswerk voor de Joodse gemeenschap in Nederland.”

“Directe erfgenamen heb ik niet. Wel neven en nichten in Amerika, met hen gaat het gelukkig goed. Zij hebben geen extra geld nodig. Daarom heb ik de CIA in mijn testament opgenomen. De CIA regelt mijn nalatenschap en zorgt ervoor dat ik netjes word begraven. Mijn giften zijn geoormerkt. Met ‘mijn’ projecten richt ik me op kwetsbare jongeren en overlevenden van de Holocaust, twee groepen die in Israël helaas laag op de prioriteitenlijst staan, maar voor de CIA belangrijke doelgroepen vormen.”

“Israël is een welvarend land, tegelijkertijd heerst er veel armoede. De kosten voor defensie zijn helaas hoog en andere posten komen in het gedrang. Niet alles in Israël gaat even goed. De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Het aantal kansarme jongeren neemt toe, dat zijn er nu zo’n 475.000. Vijftig procent komt uit arme immigrantenfamilies.

Broodnodig

“De projecten zijn toegankelijk voor alle inwoners van Israël: Joden, Christenen, Palestijnen en anderen. Dat vind ik belangrijk, diversiteit is mooi. Ik ben een groot liefhebber van Verhalenhuis Belvédère in Rotterdam. Dat wil mensen en gemeenschappen zichtbaar maken door middel van kunst, cultuur en persoonlijke verhalen. In een maatschappij moet plaats zijn voor iedereen. In Rotterdam, in Nederland en in Israël. Als ondernemer met vestigingen in landen in en buiten Europa heb ik die diversiteit, die verschillende culturen leren waarderen. Alle collega’s in die landen hebben bijgedragen aan ons bedrijfssucces."

“Ik ben een tevreden en gelukkig mens en ik draag graag mijn steentje bij aan het geluk van anderen. Door mijn erfenis deels voor de CIA te bestemmen, zorg ik voor een duurzame bijdrage aan belangrijke projecten in Israël. Een bijdrage die zelfs na mijn afscheid van deze wereld doorgaat. Ik ben blij dat ik dat heb kunnen realiseren.” Meer weten? www. israelactie.nl/help-mee/nalaten-aan-israel