Over ons

Samen bouwen aan een veerkrachtige, gelijkwaardige, open Israëlische samenleving, dát is ons doel. Dat doen we door kansarme en kwetsbare mensen en gemeenschappen te helpen, ongeacht hun achtergrond. Vanuit onze verbondenheid met Israël, met onze tradities en met elkaar.

Missie
Israëlactie steunt effectieve humanitaire projecten in Israël die culturele integratie en sociaaleconomische kansen creëren voor achtergestelde mensen en gemeenschappen. We brengen de Joodse gemeenschap in Nederland samen en stimuleren de verbinding met Israël.

Hoe we werken
We streven altijd naar een positieve impact op de mensen in Israël waar we voor en mee werken. Dat doen we door een veilige en ondersteunde werkomgeving te creëren waarin we verantwoordelijkheid nemen en proactief en met oprechte aandacht te werk gaan. Onze gemeenschap betrekken bij ons werk, dat is ons uitgangspunt. We erkennen daarbij de waarden van traditie én van innovatie.


Team

Israëlactie heeft als kleine organisatie een beperkt aantal afdelingen om efficiënt en slagvaardig te zijn en werkt nauw samen met het bestuur. Ons team zorgt er iedere dag met veel toewijding voor dat je giften op de juiste plek terechtkomen. Ook staan we klaar voor je vragen en horen we graag welke ideeën je hebt voor onze gezamenlijke inzet met impact!

Kaat Burbidge-van Velde is per 1 januari 2020 directeur van Israëlactie. Zij heeft jaren ervaring in de charitas en samen met team en bestuur heeft ze afgelopen tijd de focus, verbinding en strategie van Israëlactie aangescherpt.

Amber van der Meulen is directie-assistent en ondersteunt het bestuur en de directeur en is verantwoordelijk voor diverse kantoor-gerelateerde werkzaamheden.

Andrea de Roos is civiel en notarieel jurist en draagt verantwoordelijkheid voor de juridische afhandeling van nalatenschappen en legaten.

Meital Buium Lemel is onze community manager en is verantwoordelijk voor diverse (online en offline) communicatie-uitingen en marketingcampagnes. Verder organiseert Meital onder andere evenementen en is ze vraagbaak voor onze community.

Lisanne van Dalen is onze datagedreven fondsenwerver en is verantwoordelijk voor de marketing automation, analyses en optimalisering van onze communicatie-uitingen en marketingcampagnes.

Raviv Oz is onze relatiemanager en is betrokken bij zowel zakelijke als particuliere donateurs en relaties in binnen- en buitenland.

Patrick Landsaat is werkzaam als senior financieel medewerker binnen de organisatie. Hij zorgt ervoor dat de financiën nauwkeurig verwerkt worden.

Romy Ritz werkt naast haar studie bij Israëlactie, waarbij ze dagelijkse werkzaamheden binnen de organisatie en de afdeling Nalatenschappen ondersteunt.

Simone Soesan is het aanspreekpunt van de donateursservice en versterkt in haar werk onze community. 

Sacha Joseph is als vrijwilliger de kracht achter de Women’s Division en onze ‘go to person’ voor advies op het gebied van evenementen, design en branding. Met alle creativiteit en energie bouwt ze aan een community en creëert ze directe impact voor kinderen in Israël door de projecten van de Women’s Division.

Sandra Bahary: Waarschijnlijk is er de afgelopen jaren geen evenement geweest waar Sandra niet bij heeft geholpen. Vanuit het Campagne Commitee en met zwaartepunt op ondersteuning bij de activiteiten van de Women’s Division als vrijwilliger. 

Michel Waterman ondersteunt de organisatie als tekstschrijver voor bijvoorbeeld projecten, marketinguitingen en artikelen.

Bestuur

Per 1 januari 2021 bestaat ons actieve, betrokken bestuur uit:

De heer Rob Voet - voorzitter
De heer Tswi Rodrigues Pereira - penningmeester
De heer Doron Reuter - bestuurslid
Mevrouw Carla Aronson-Assine - bestuurslid
De heer Fred Breitenstein - bestuurslid
De heer David Jowell - bestuurslid
Mevrouw Aviva Hekscher-Hartog - bestuurslid
Mevrouw Yke Vrancken Peeters - bestuurslid & vertrouwenspersoon

Raad van advies

De Stichting Collectieve Israël Actie kent per 12 mei 2015 een Raad van Advies met de volgende leden:

De heer Bob Drake - voorzitter
Mevrouw Naomi Livnat
De heer Eddy Sajet
De heer Doron Sanders

Partners

De stichting Keren Hayesod - United Israel Appeal (UIA) zet zich sinds 1920 in voor de groei en ontwikkeling van de Staat Israël. Opgericht als de fondsenwervende tak van de zionistische beweging, is haar geschiedenis onlosmakelijk verbonden met die van de Staat Israël. Keren Hayesod-UIA werd de officiële overheidsorganisatie om wereldwijd fondsen te werven.

Samen met de Jewish Agency for Israel (JAFI) werkt Keren Hayesod aan de opbouw van de Staat Israël en worden nieuwe immigranten geholpen met opvang en integratie in de Israëlische maatschappij. Vandaag de dag kent Israël weliswaar een groeiende economie, maar er is nog steeds grote behoefte aan hulp voor de onderste lagen van de bevolking.

Keren Hayesod zorgt ervoor dat onze giften goed terecht komen bij de projecten die wij steunen in Israël. Ook levert de organisatie de input voor de voortgangsrapportages aan de donateurs van onze projecten.

Zorg dat je niks mist en volg ons op Instagram

Instagram logo en Israealctie logo Instagram logo en Israealctie logo

Transparantie, betrouwbaarheid en kwaliteit

Kaat Burbidge-van Velde

Dit bereiken wij door de ontvangen giften te verwerken tegen zo laag mogelijke kosten en deze gecontroleerd te verstrekken aan Keren Hayesod en andere instanties die bouwen aan een betere toekomst voor Israël.

IA 19