Deze website maakt
gebruik van cookies

bekijk onze algemene voorwaarden

Over ons

Samen bouwen aan een veerkrachtige, gelijkwaardige, open Israëlische samenleving, dát is ons doel. Dat doen we door kansarme en kwetsbare mensen en gemeenschappen te helpen, ongeacht hun achtergrond. Vanuit onze verbondenheid met Israël, met onze tradities en met elkaar.

Missie
Israëlactie steunt effectieve humanitaire projecten in Israël die culturele integratie en sociaaleconomische kansen creëren voor achtergestelde mensen en gemeenschappen. We brengen de Joodse gemeenschap in Nederland samen en stimuleren de verbinding met Israël.

Hoe we werken
We streven altijd naar een positieve impact op de mensen in Israël waar we voor en mee werken. Dat doen we door een veilige en ondersteunde werkomgeving te creëren waarin we verantwoordelijkheid nemen en proactief en met oprechte aandacht te werk gaan. Onze gemeenschap betrekken bij ons werk, dat is ons uitgangspunt. We erkennen daarbij de waarden van traditie én van innovatie.


Team

Israëlactie heeft als kleine organisatie een beperkt aantal afdelingen om efficiënt en slagvaardig te zijn en werkt nauw samen met het bestuur. Ons team zorgt er iedere dag met veel toewijding voor dat je giften op de juiste plek terechtkomen. Ook staan we klaar voor je vragen en horen we graag welke ideeën je hebt voor onze gezamenlijke inzet met impact!

Sarah de Jong is onze directeur, de aanvoerder van ons team. Zij is verantwoordelijk voor de fondsenwerving en voor de algehele gang van zaken op kantoor.  

Lisanne van Dalen is onze datagedreven fondsenwerver en is verantwoordelijk voor de marketing automation, analyses en optimalisering van onze communicatie-uitingen en marketingcampagnes.

Sacha Joseph is als vrijwilliger de kracht achter de Women’s Division en onze ‘go to person’ voor advies op het gebied van evenementen, design en branding. Met alle creativiteit en energie bouwt ze aan een community en creëert ze directe impact voor kinderen in Israël door de projecten van de Women’s Division.

Sandra Bahary: Waarschijnlijk is er de afgelopen jaren geen evenement geweest waar Sandra niet bij heeft geholpen. Vanuit het Campagne Commitee en met zwaartepunt op ondersteuning bij de activiteiten van de Women’s Division als vrijwilliger. 

Michel Waterman ondersteunt de organisatie als tekstschrijver voor bijvoorbeeld projecten, marketinguitingen en artikelen.

Simone Soesan is het aanspreekpunt van de donateursservice en versterkt in haar werk onze community. 

Adi Dekel is onze sjlicha, de vertegenwoordiger in Nederland van onze Israëlische partner Keren Hayesod. Zij is verantwoordelijk voor de fondsenwerving voor verschillende projecten in Israel.

Dana Makmel is onze project/events medewerker. Zij helpt bij het organiseren van alle evenementen en ondersteunt andere projecten. 

Gail Menko is onze projectleider. Zij is zowel in Israel als in Nederland opgegroeid. 

Andrea de Roos is civiel en notarieel jurist en draagt verantwoordelijkheid voor de juridische afhandeling van nalatenschappen en legaten.

Bestuur

Per 1 januari 2021 bestaat ons actieve, betrokken bestuur uit:

Rob Voet - voorzitter
Uri van Gelder - penningmeester
Sacha Joseph - bestuurslid
Carla Aronson-Assine - bestuurslid
Fred Breitenstein - bestuurslid
Aviva Hekscher-Hartog - bestuurslid

Raad van advies

De Stichting Collectieve Israël Actie kent per 12 mei 2015 een Raad van Advies met de volgende leden:

Bob Drake - voorzitter
Naomi Livnat
Eddy Sajet
Doron Sanders

Partners

De stichting Keren Hayesod - United Israel Appeal (UIA) zet zich sinds 1920 in voor de groei en ontwikkeling van de Staat Israël. Opgericht als de fondsenwervende tak van de zionistische beweging, is haar geschiedenis onlosmakelijk verbonden met die van de Staat Israël. Keren Hayesod-UIA werd de officiële overheidsorganisatie om wereldwijd fondsen te werven.

Samen met de Jewish Agency for Israel (JAFI) werkt Keren Hayesod aan de opbouw van de Staat Israël en worden nieuwe immigranten geholpen met opvang en integratie in de Israëlische maatschappij. Vandaag de dag kent Israël weliswaar een groeiende economie, maar er is nog steeds grote behoefte aan hulp voor de onderste lagen van de bevolking.

Keren Hayesod zorgt ervoor dat onze giften goed terecht komen bij de projecten die wij steunen in Israël. Ook levert de organisatie de input voor de voortgangsrapportages aan de donateurs van onze projecten.

Zorg dat je niks mist en volg ons op Instagram

Instagram logo en Israealctie logo Instagram logo en Israealctie logo