Steun ons

Samen maken we het verschil voor kansarme kinderen, ouderen, gezinnen en gemeenschappen in Israël. Zo bouwen we aan een veerkrachtige samenleving met gelijke kansen. Alle beetjes helpen daarbij: van eenmalige donatie tot een schenking met belastingvoordeel of een nalatenschap.

Kies hoe je ons wilt steunen

Eenmalige donatie

Heb je een speciaal project op het oog? Gaat je hart uit naar kinderen of juist naar ouderen? Kies een project en laat je hart spreken met een gift. Iedere bijdrage is welkom en je weet dat je donatie via Israëlactie in goede handen is.

Automatische incasso

Alle steun voor kansarme mensen en gemeenschappen in Israël is welkom. En met een structurele bijdrage kunnen we een duurzame, stabiele bijdrage leveren aan een gelijkwaardige, veerkrachtig Israëlische samenleving.

Als het past in je financiële planning, dan kunnen we met jouw automatische incasso nét wat meer zekerheid bieden aan de mensen die onze steun zo hard nodig hebben. Een automatische incasso is zo geregeld en uiteraard kun je te allen tijde de incasso weer stopzetten. Makkelijker kan het niet!

Periodieke schenking

Bouw mee aan een veerkrachtige, sterke samenleving in Israël met maximaal rendement. Dat doe je met een periodieke schenking.

Een schenkingsovereenkomst maakt je gift volledig fiscaal aftrekbaar. Zo bespaar je geld. Of je kunt meer schenken zonder dat het je meer kost: zo bereik je meer met hetzelfde geld en kunnen wij voor langere tijd (financiële) zekerheid bieden aan kansarmen in Israël! Een periodieke schenking leg je vast in een zogenaamde ‘schenkingsovereenkomst’. Die schenkingsovereenkomst geldt voor minimaal vijf jaar (een vereiste voor de Belastingdienst).

Handig om te weten: als je kiest voor een overeenkomst voor onbepaalde tijd, hoef je geen nieuwe overeenkomst op te stellen na vijf jaar. Je kunt daarna jaarlijks opzeggen. En als je financiële situatie verandert, kun je de overeenkomst op ieder moment opzeggen.

Rekenvoorbeeld
Stel, je wilt jaarlijks € 100 geven voor Israël en je betaalt 42% inkomstenbelasting per jaar.

In de schenkingsovereenkomst leg je vast dat je € 173,- per jaar schenkt. Die gift is aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting. Dus krijg je jaarlijks 42% van € 173,- = € 73,- terug van de belasting. De schenking kost je dus € 100 euro, terwijl er € 173,- naar kansarmen in Israël gaat. Een win-win situatie!


Nalatenschappen

Vul het formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!

“Dat is niets voor mij,” horen wij vaak, “zo rijk ben ik niet. Nalaten is toch alleen iets voor mensen met een goedgevulde bankrekening?” Niets is minder waar. Je hoeft niet vermogend te zijn om iets moois voor Israël te doen, om bijvoorbeeld een belangrijk project te steunen, ook nadat je niet meer op deze aarde rondloopt.

Wil je de Collectieve Israël Actie opnemen in je testament? Wil je nalaten aan Israël? Dat kan op verschillende manieren. Kies de vorm die het beste bij jou past.

Legaat
Met een legaat vermaak je een vast deel van je nalatenschap, bijvoorbeeld een schilderij, je huis, je effectenportefeuille of een bepaald bedrag. Een legaat is niet hetzelfde als een erfenis. Een legaat wijs je toe aan een organisatie of een persoon die niet je wettelijke erfgenaam is, bijvoorbeeld een vriend of kennis, of een goed doel zoals Israëlactie. De ontvanger van het legaat is géén erfgenaam, deelt niet in de rest van de erfenis, maar heeft alleen recht op het legaat.

Erfstelling
Met een erfstelling aan de Collectieve Israël Actie benoem je ons tot mede-erfgenaam. Wij ontvangen een percentage van je nalatenschap, een percentage dat je zelf bepaalt. Wij delen je erfenis dus met jouw andere erfgenamen. Uiteraard is het ook mogelijk om ons tot je enige erfgenaam te benoemen.

Belasting betalen
De ontvanger van een schenking moet in principe schenkbelasting betalen. Voor goede doelen als de Collectieve Israël Actie geldt dat echter niet. Als ANBI zijn wij vrijgesteld van deze belasting. Iedere cent die je aan ons nalaat, komt dus ten goede aan het door jou gekozen doel. 

Wil je meer weten over nalaten? Heb je vragen over het opnemen van de Israëlactie in je testament? Wil je hierover geheel vrijblijvend van gedachten wisselen of heb je behoefte aan een persoonlijk advies? Onze Civiel en Notarieel Jurist, mr. Andrea de Roos, beantwoord graag al je vragen en geeft persoonlijk advies.

Geef een gift

Aan te schaffen certificaten:

Op zoek naar een persoonlijk cadeau met impact? Doneer dan met een certificaat in de vorm van een originele, kleurige wenskaart.

Al voor € 18 per certificaat steun je kansarmen in Israël en heb je meteen een origineel cadeau tijdens de Joodse feestdagen, voor een jarige of een bar/bat mitswa jongen of meisje.

Wens familie en vrienden bijvoorbeeld Shana tova met een giftcertificaat in de vorm van deze mooie wenskaart. Deze persoonlijke nieuwjaarswens kun je vanaf € 18,- door ons laten versturen. Hiermee steun je één of meerdere van onze projecten in Israël naar keuze.

Je kunt het certificaat gemakkelijk bestellen via onze website en natuurlijk kun je ons ook mailen of bellen!


Zakelijke gift

Vul het formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!

Onze relatiemanager Raviv Oz geeft je graag advies en informatie over zakelijke giften. Neem gerust contact met ons op!

Heb je een vraag over donaties?

Bel direct of stuur een email.
We denken met je mee.

Zorg dat je niks mist en volg ons op Instagram

Instagram logo en Israealctie logo Instagram logo en Israealctie logo

FAQ

Hier vind je de meestgestelde vragen. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op!

Wat is een geoormerkte gift?
Dit zijn giften die bestemd zijn voor een door de gever specifiek bepaald doel of project in Israël. Bij Israëlactie kan dat bestaan uit projecten van Israëlactie/Keren Hayesod, onze partner in Israël, of andere niet Keren Hayesod projecten.
Wat is ‘free money’?
De gever heeft geen specifieke bestemming opgegeven voor zijn of haar gift. De gift is bedoeld voor een van de projecten van Israëlactie/Keren Hayesod.
Wat zijn Israëlactie-projecten?
Dit zijn bijvoorbeeld Amigour, Net@, Youth Futures en Jeugddorpen. Op onze website vindt je alle informatie over deze projecten.
Waarom geeft de gever een geoormerkte gift aan Israëlactie?
Israëlactie heeft een controlerende taak. Wij bekijken voor je of het project of doel in Israël waar de gift naartoe gaat de juiste organisatie is en of de organisatie voldoet aan de juiste kwalificaties. Een andere reden kan zijn: de ANBI-status van Israëlactie. Wanneer het project of doel geen organisatie in Nederland heeft met een ANBI-status, zorgt Israëlactie ervoor dat jouw gift bij de juiste organisatie in Israël terechtkomt.
Waarom zou ik aan een Israëlactie-project geven?
Israëlactie werkt in partnerschap met Keren Hayesod en de wereldwijde Jewish Agency, om de nationale prioriteiten van de staat Israël en de Israëlische samenleving verder te bevorderen. Dit, met speciale nadruk op de kansarmen in de samenleving, het zorgen voor achtergestelde en kansarme jongeren, het stimuleren van aliya, het uitvoeren van reddingsoperaties en het verbinden van Joodse jongeren in de Diaspora met Israël en het Joodse leven.
Wat zijn de gebruikelijke kosten van een goede-doelenorganisatie?
Volgens het CBF-reglement mag een goede-doelenorganisatie maximaal 25% van haar fondsenwerving aan kosten uitgeven. De kosten van Israëlactie zijn ruim onder deze norm. De afgelopen jaren bevinden de kosten zich tussen de 6% en 12%. Onze doelstelling is de kosten zo laag mogelijk houden, bij voorkeur lager dan 10%.
Wat is het CBF?
CBF betekent Centraal Bureau Fondsenwerving. De taken van het CBF zijn: Ontwikkelen van regelgeving voor een betrouwbare en verantwoorde werving en besteding van de fondsen en het toetsen van de naleving van de regels door individuele instellingen, op hun verzoek. In onafhankelijkheid signaleren en documenteren van zaken die van belang kunnen zijn bij de fondsenwerving en besteding. Verstrekken van informatie en advies aan publiek, overheden en instellingen. Hiervan afgeleide taken zijn: verrichten van beoordelingen, toezicht op verantwoorde fondsenwerving en besteding en het verstrekken van voorlichting en advies. Meer informatie vindt u op de website van het CBF: cbf.nl
Wat is een ANBI-status?
ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instelling. Vanaf 2008 dient een goede-doeleninstelling in het bezit te zijn van een ANBI-beschikking waaruit blijkt dat die instelling voldoet aan de eisen van de Belastingdienst. U kunt ons vinden door Stichting Collectieve Israel Actie te zoeken via de website van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl/reke...
Waarom is het belangrijk dat Israëlactie een ANBI is?
De ANBI-beschikking geeft toegang tot een groot aantal fiscale faciliteiten voor goede-doeleninstellingen en haar donateurs/erflaters. Hieronder treft u een korte samenvatting aan. Inkomsten: Een door de Belastingdienst als zodanig aangemerkte ANBI hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. Fiscale faciliteiten voor ANBI's spreiden zich uit over: vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, schenk- en erfbelasting uitgaven: uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van heffing schenkbelasting. De uitkeringen volgens de doelstellingen worden niet in Nederland belast. Donateurs/Erflaters: Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van erfbelasting. De ANBI's dienen te voldoen aan de eisen van de Belastingdienst om in aanmerking te komen voor een beschikking die toegang geeft tot de bovengenoemde faciliteiten. Meer informatie vindt u op: anbi.nl