Collectieve Israel ActieTIJDLOZE INZET VOOR DE TOEKOMST

De Stichting Collectieve Israel Actie (CIA) werft sinds 1953 fondsen voor humanitaire, sociale en educatieve doelen in Israël. Wij zijn een zelfstandige, apolitieke, areligieuze en onafhankelijke stichting voor alle Nederlanders die een bijdrage willen leveren aan een betere Israëlische samenleving.

 

De giften komen via onze partner Keren Hayesod terecht bij de verschillende projecten van onze keuze en zijn bestemd voor alle bevolkingsgroepen en leeftijden in Israël. De CIA werkt nauw samen met Keren Hayesod: wij werven fondsen in Nederland en Keren Hayesod besteedt de gelden aan de door CIA geselecteerde projecten in Israël en legt daarover verantwoording aan ons af. Daarnaast realiseert de CIA activiteiten voor andere Nederlandse fondsenwervers met identieke doelstellingen in Israël.

Wij helpen kinderen uit achterstandsfamilies aan onderwijs, zodat ze kunnen uitgroeien tot bekwame, zelfstandige burgers. Ouderen krijgen een waardige oude dag, nieuwe immigranten een kans op goede integratie in de samenleving.

Support onze projecten en doneer nu op rekening NL91 INGB 0000 77 77 77 t.n.v. Collectieve Israel Actie