AMIGOUREEN EIGEN PLEK

Wat is Amigour?

Amigour biedt huisvesting aan ouderen en overlevenden van de Holocaust die anders in grote armoede leven of dakloos raken.

Zelfstandige woonruimte voor ouderen

  • Huisvesting voor meer dan 8000 ouderen
  • Zelfstandig wonen met anderen
  • Activiteiten en uitjes

Waarom Amigour?

Vandaag de dag wonen nog ruim 250.000 overlevenden van de Holocaust in Israël. Van deze groep leven 80.000 mensen onder de armoedegrens. Amigour is er voor die ouderen bij wie de nood en dreiging van armoede of dakloos worden het hoogst is.

Hoe werkt het?

Er zijn lange wachtlijsten voor de huisvesting van Amigour. Er wordt gekeken naar de wachttijd en hoe kritisch iemands situatie is voor de plaatsing in een van de appartementencomplexen. Er zijn veel ouderen in erbarmelijke omstandigheden. Daarom start Amigour in steeds meer plaatsen in Israël nieuwe huisvestingsprojecten om deze mensen een waardig bestaan te bieden.

Resultaten van dit project

Op het moment dat iemand een plek krijgt toegewezen in een van de appartementencomplexen van Amigour, krijgt deze persoon een studio met eigen badkamer en kitchenette. De ouderen omringen zich met lotgenoten en geven hun oude dag kleur door gezamenlijke activiteiten te ondernemen. Wandelen, kaartspelletjes, samen zingen. De activiteiten en uitjes doorbreken de dagelijkse routine op een leuke manier, waardoor vele nieuwe vriendschappen ontstaan. Op dit moment biedt Amigour al 8000 mensen onderdak in 57 tehuizen verdeeld over Israël. Bekijk hier het jaarverslag 2017.

Hoe kunt u helpen?

Om een oudere 1 jaar te kunnen laten verblijven in de huisvesting van Amigour is een bedrag van € 4.500 nodig.

Help ook mee en geef aan Amigour: NL91 INGB 0000 77 77 77 t.n.v. Collectieve Israël Actie o.v.v. Amigour.

Of help direct via onze donatiepagina