AMIGOUREEN EIGEN PLEK

Wat is Amigour?

Amigour biedt huisvesting aan ouderen en overlevenden van de Holocaust die anders in grote armoede leven of dakloos raken.

Zelfstandige woonruimte voor ouderen

  • Huisvesting voor meer dan 7500 ouderen
  • Zelfstandig wonen met anderen
  • Activiteiten en uitjes

Waarom Amigour?

Vandaag de dag wonen nog ruim 149.000 overlevenden van de Holocaust in Israël. Van deze groep leven 30-40% onder de armoedegrens. Amigour is er voor die ouderen bij wie de nood en dreiging van armoede of dakloos worden het hoogst is.

Het verhaal van Tova Adler

Op 18 december 2018 overleed Tova Adler op de leeftijd van 91 jaar. Tova was de enige overlevende van een grote familie, die het concentratiekamp Auschwitz overleefde. Zij woonde jarenlang in het verzorgingshuis Derech Hashalom van Amigour in Tel Aviv. 

Tijdens haar leven in Israël vertelde zij haar indrukwekkende geschiedenis op scholen, aan studenten en bezoekers over haar overleving van de Holocaust en hoe ze haar leven weer wist op te pakken. Tova Adler was een moedige vrouw, die het leven en haar familie liefhad en die deel uitmaakte van de Amigour-familie. 

Hoe werkt het?

Er zijn lange wachtlijsten voor de huisvesting van Amigour. Op het moment zijn er nog ongeveer 8200 mensen die wachten op een van de woningen van Amigour. Er wordt gekeken naar de wachttijd en hoe kritisch iemands situatie is voor de plaatsing in een van de appartementencomplexen. Er zijn veel ouderen in erbarmelijke omstandigheden. Daarom start Amigour in steeds meer plaatsen in Israël nieuwe huisvestingsprojecten om deze mensen een waardig bestaan te bieden.

Resultaten van dit project

Momenteel worden er zo'n 2.500 units bijgebouwd in heel Israël. Op het moment dat iemand een plek krijgt toegewezen in een van de appartementencomplexen van Amigour, krijgt deze persoon een studio met eigen badkamer en kitchenette. De ouderen omringen zich met lotgenoten en geven hun oude dag kleur door gezamenlijke activiteiten te ondernemen. Wandelen, kaartspelletjes, samen zingen. De activiteiten en uitjes doorbreken de dagelijkse routine op een leuke manier, waardoor vele nieuwe vriendschappen ontstaan. Op dit moment biedt Amigour al 7500 mensen onderdak in 33 tehuizen verdeeld over Israël. Bekijk hier het jaarverslag 2017.

Hoe kunt u helpen?

Om een oudere 1 jaar te kunnen laten verblijven in de huisvesting van Amigour is een bedrag van € 4.500 nodig.

Help ook mee en geef aan Amigour: NL91 INGB 0000 77 77 77 t.n.v. Collectieve Israël Actie o.v.v. Amigour.

Of help direct via onze donatiepagina