AMIGOUREEN EIGEN PLEK

Wat is Amigour?

Amigour biedt huisvesting aan ouderen en overlevenden van de Holocaust die anders in grote armoede leven of dakloos raken.

Zelfstandige woonruimte voor ouderen

  • Huisvesting voor meer dan 7500 ouderen
  • Zelfstandig wonen met anderen
  • Activiteiten en uitjes

Waarom Amigour?

Vandaag de dag wonen nog ruim 149.000 overlevenden van de Holocaust in Israël. Van deze groep leven 30-40% onder de armoedegrens. Amigour is er voor die ouderen bij wie de nood en dreiging van armoede of dakloos worden het hoogst is.

Het verhaal van Tova Adler

Op 18 december 2018 overleed Tova Adler op de leeftijd van 91 jaar. Tova overleefde het concentratiekamp Auschwitz en dacht dat zij de enige overlevende was van haar familie. Ze kwam naar Israël in het interneringskamp Atlit terecht, waar ze werd herkend als jongere zus van Yardenna, die haar vervolgens meenam naar de kibboets.

Tijdens haar leven in Israël vertelde zij haar indrukwekkende holocaust-geschiedenis op scholen en aan studenten en hoe ze haar leven weer wist op te pakken. Ze werd verpleegkundige, trouwde en kreeg een dochter. Haar man overleed op jonge leeftijd en Tova bleef arm achter, zonder pensioen. Gelukkig kon Tova jarenlang wonen in het verzorgingshuis Derech Hashalom van Amigour in Tel Aviv.

Hoe werkt het?

Er zijn lange wachtlijsten voor de huisvesting van Amigour. Op het moment zijn er nog ongeveer 8200 mensen die wachten op een van de woningen van Amigour. Er wordt gekeken naar de wachttijd en hoe kritisch iemands situatie is voor de plaatsing in een van de appartementencomplexen. Er zijn veel ouderen in erbarmelijke omstandigheden. Daarom start Amigour in steeds meer plaatsen in Israël nieuwe huisvestingsprojecten om deze mensen een waardig bestaan te bieden.

Resultaten van dit project

Momenteel worden er zo'n 2.500 units bijgebouwd in heel Israël. Op het moment dat iemand een plek krijgt toegewezen in een van de appartementencomplexen van Amigour, krijgt deze persoon een studio met eigen badkamer en kitchenette. De ouderen omringen zich met lotgenoten en geven hun oude dag kleur door gezamenlijke activiteiten te ondernemen. Wandelen, kaartspelletjes, samen zingen. De activiteiten en uitjes doorbreken de dagelijkse routine op een leuke manier, waardoor vele nieuwe vriendschappen ontstaan. Op dit moment biedt Amigour al 7500 mensen onderdak in 33 tehuizen verdeeld over Israël. Bekijk hier het jaarverslag 2017.

Amigour Een veilig en betaalbaar huis

Wonen in een Amigour-huis kost EUR 4.500 per persoon per jaar.

179.458 gedoneerd
0% € 200.00

Hoe kunt u helpen?

 

Om een oudere 1 jaar te kunnen laten verblijven in de huisvesting van Amigour is een bedrag van € 4.500 nodig.

Help ook mee en geef aan Amigour: NL91 INGB 0000 77 77 77 t.n.v. Collectieve Israël Actie o.v.v. Amigour.

Of help direct via onze donatiepagina